Avaleht /  Ettevõttest /  Ettevõtte tutvustus
Ettevõtte tutvustusMeta-Profit OÜ o­n 1996. aastal loodud ja 100% Eesti erakapitalil põhinev koolitus- ja konsultatsiooniettevõte.Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on: 
alt
 • Organisatsioonisisesed psühholoogilised täiendkoolitused
 • Pikemaajalised organisatsiooni arendus- ja nõustamisprotsessid (suunatuna koostöö tugevdamisele, organisatsioonikultuuri ühtlustamisele, stressitaseme vähendamisele, juhtimise efektiivsusele, jm)
 • Juhtkondade nõustamine, juhtide individuaalne nõustamine ja coaching
 • Diagnostika ja uuringud (näiteks personali rahulolu-uuring, sisekommunikatsiooniuuring, organisatsioonikultuuri uuring, kompetentsimudelite väljatöötamise nõustamine,
 • koolitusele eelnevad intervjuud, teenindusprotsessi vaatlused, testimine, jm.)
 • Avatud tööalased täiendõppekursused (müük, teenindus, juhtimine, suhtlemine, jt)
 • Avatud isiksuse arengu valdkonna kursused (NLP-kursused)
 • Individuaalkonsultatsioonid ja –teraapia
 • Müügi- ja teeninduspraktikumide läbiviimine töötajate töökohas
 • Kriisijuhtimise koolitused, kriisinõustamine õnnetusjuhtumite korral, kriisijuhtimise praktikumid.

 
Meie missiooniks on aidata organisatsioonidel areneda.

Soovime olla meie klientidele kindlaks ning pikaajaliseks partneriks, toetada inimeste psühholoogilist arengut, tööalast professionaalsust ja selle kaudu organisatsiooni edu.
 
Meie klientideks on nii avaliku sektori organisatsioonid kui äriettevõtted. Meie teenuseid kasutavad ettevõtted ja organisatsioonid, kes vajavad süsteemset lähenemist personali arendamisele ning kellele on oluline võimalus tellida suur osa koolitusteenusest ühe partneri käest ka siis kui tegemist on pikaajalise ja suuremahulise projektiga.
Meta-Profit koolitajate ja administratiivne meeskond on saanud klientidelt suurepärast tagasisidet seoses korrektse ja sujuva asjaajamisega. 
 

Meie kui koolitusettevõtte eelisteks, mida on tagasiside põhjal välja toonud meie püsikliendid, on peamiselt:

 • karismaatilised ja professionaalsed koolitajad;
 • praktiline ja uudne lähenemine tuntud koolitusteemadele;
 • personaalne teenus - süvenemine konkreetse organisatsiooni vajadustesse, koolituse eesmärkidesse ning programmide paindlik ülesehitamine/ettevalmistus.
 • huvitavad mängulised ülesanded ja praktilised psühholoogilised tehnikad (NLP);
 • praktikumide suur osakaal koolitusel;
 • väga heas tasakaalus hinna ja kvaliteedi suhe;
 • sõbralik ning soe suhtlemisstiil;
 • korrektne ja kiire asjaajamine.

 
Üle 65% meie klientidest on kujunenud püsiklientideks, mida peame oluliseks kvaliteedinäitajaks ning suurimaks komplimendiks meie tööle.
 
Iga koolitusettevõtte edu aluseks on professionaalsed ning karismaatilised treenerid ja samuti professionaalne administratiivmeeskond, kes on Meta-Profit´is aastate jooksul omandanud rikkaliku koolitusprojektide juhtimise kogemuse. Viime koolitusi läbi nii eesti, vene kui inglise keeles.
 
Toetume koolituste läbiviimisel mitmekesistele psühholoogilistele ning metoodilistele lähenemistele, sõltuvalt konkreetse treeningu eesmärgist, teemast, sihtgrupist. Mitmed süsteemsed mudelid ja samuti kõik pakutavad koolitusprogrammid on meie koolitajate autorilooming tuginedes laiapõhjalistele teadmistele (erinevad psühholoogia ja ärijuhtimise arengusuunad, koolkonnad, autorid) ning praktilisele tööle organisatsioonide ja inimestega. Teeme igapäevaselt arendus- ja uurimistööd meie koolituste kvaliteedi täiendamiseks, rikastamiseks ning peame oluliseks teenuseid pidevalt kaasajastada ka tehnoloogiliselt, olles käivitanud selleks näiteks koolitustegevust toetava e-teenuste (e-õppe) keskkonna, luues e-koolitusi, välja andes audiomaterjale, jm. 


Meta-Profiti jaoks olulisteks väärtusteks on:

Paindlikkus - soov leida maksimaalselt sobiv lahendus igale kliendile personaalselt. Seda nii teenuse sisu kui vormi osas.
Inimkesksus - Meie jaoks tähendab see eelkõige lähtumist inimestest, nende tegelikest vajadustest ning alles seejärel teemast (teenindus, juhtimine, jne.).
Sõbralikkus - me usaldame oma kliente ja loome lähedasi ja usalduslikke partnerlussuhteid.

Intelligentsus - meie jaoks tähistab see inimesesoovi teha enesega tööd ning soovi pingutada selle nimel, et omadada mingi uus käitumis- või mõtlemisviis. See kehtib nii organisatsioonide kui üksikisikute puhul.

Me reeglina õpetame ja innustame inimesi laiemalt mõtlema ja paremini analüüsima ühekordsete "retseptide" pakkumise asemel, kuna organisatsioon ja inimene o­n keeruline süsteem. O­n vaja tunda seaduspärasusi ning osata neid tõlgendada, varieerida ning efektiivselt kasutada enda käitumise muutmisel.

Me usume meie klientide soovi areneda, muutuda efektiivsemaks, ning valmisolekusse selle nimel pingutada. 

 

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240