Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meist /  Meeskonnatöö 5+

Meeskonnatöö 5+

Meeskonnatöö 5+

Bladhs Eesti

Õppisin et, inimene kujuneb välja esimesel kolmel eluaastal. Organisatsioon võib inimest muuta, väärtused ja uskumused on kujundatavad, kui võimaldada teadmiste omandamist ja hiljem teadmiste praktikasse rakendamist. Ise saan organisatsioonis palju ära teha.

Eesti Haigekassa

Kõik, mis on ja tuleb, oleneb MINUST. Kõik, mida soovin muuta, oleneb MINUST.
Erinevates olukordades, situatsioonides püüan alati jälgida kõigepealt ennast ja vajadusel muuta ennast, mitte alustada teiste muutmist. Arvestades, et iga inimene on isiksus. Teadsime eelnevalt, et kõik seni kogetu tuleb kaasa meiega tulevikku. Keeruline oli meile loogilise mõtlemise ülesanne. Kogesime, et seekordsele põhjalikumale kordamisele saime läbitud teemadest sügavuti aru. (Oleme valmis kuuldut kasutama tavaelus).

EMT

1.On võimalik end treenida näha kõiges positiivsemaid külgi.
2.Üritan oma mõtteid suunata.
3.Lihtne oli tegevus väljas, ülesannete analüüs. Keeruline oli mõelda viimane ülesanne õhupallidega enda jaoks positiivseks.
4.Kogesin elevust, hasarti, rõõmu teamitööst. Samuti tüdimust, väsimust teise päeva lõpuks.
5.Jagatud rõõm on topeltrõõm.

EMT AS

Ainult positiivsed emotsioonid. Ei olnud liiga raske psühholoogiliselt. Huvitavad ülesanded, meeldis ka joonistusmäng, ajurünnakud.

Fazer AS

Rolli jaotus on väga tähtis. Peab valitsema usaldus teiste vastu. Elu on mäng! Nurgas üksinda pusijal võib õige lahendus olla! Tuleb küsida ja see ära tunda. Kõigi liikmete potentsiaal tuleb ära kasutada. Mõelge „kastist” väljaspool. Lahendus on sageli liiga lähedal, et seda näha. Lahendus on alati olemas!

Harju Maavalitsus

Koolitusele tulles olin kõhkleval seisukohal st.et kahtlesin koolituse kasulikkuses. Positiivne, et olen oma arvamust muutnud. Sest tegelikult oli koolitus vajalik kogu kollektiivile.

Harku Vangla

Tänane päev andis võimaluse paremini tundma õppida meie kolleege. Ja ka iseennast. Andis pildi, millises rollis töökaaslased ennast kujutavad, kuidas ennast tunnevad ja sai kuulda ka nendepoolset põhjendust. Samuti informatsiooni meeskonnatöö (meie organisatsiooni) strateegiatest. Andis mõtteainet oma rolli kohta meie organisatsioonis. Loodame, et oskame nüüd paremini kaitsta oma isiksust (“e”) tühjade patareide eest. Vajame sellele koolitusele kindlasti ka jätku. Aitäh.

Kemikaalide Teabekeskus

1.a) Õppisin tundma oma asutuse uusi liikmeid ja veel paremini nn- "vanu" liikmeid
b)Sain teoreetilist infot 5+ mullid ja mõtlemisainet, mida tulevikus kindlasti püüan praktiseerida nii tööl kui kodus
2.5+ elemendid → tööl, kodus, puhehetkel
3.Otseselt keerulist ei olnudki, need kaks päeva olid kaasahaaravad ja ülesanded/tegevused kõigile vastuvõetavad
4.Tõesti ainult head ja positiivset
5.Oleme head, samas alati saab veel paremini

Klaasiteenindus AS

Väga tore, asjalik koolitus, aitas inimesi paremini tundma õppida, üksteisel avada, teha koostööd, püstitada eesmärk ja seda teostada. Ükskõik, kui hea meeskond ka poleks, võib läbi analoogse koolituse saada veelgi paremaks. Teada saades ja teadvustades omale nõrgemaid kohti ja püüdes neid koos meeskonnaga mitte vältida, aga õppida neid muutma.

Leibur AS

Koolitus oli huvitav ja informatiivne, samuti loogiline ja arusaadav. Väga positiivsed ja meeldivad olid ülesannete analüüsid. Sobis see, et kõik ülesanded olid seostatud konkreetselt meie meeskonnaga, rollidega, isiksustega. „5+“ sai lõpuni läbi võetud ja üldpilt kokku pandud, mis andis antud teemale ka selguse. Väga kaasahaarav oli metafooride leidmine.

Netroo OÜ

Väga meeldiv kogemus, mis pakkus tööd nii kehale kui vaimule. Pikemas perspektiivis on sellest kindlasti palju kasu nii meie firmale, kui ka paljudele teistele.

Põllumajandusministeerium

Koolitus oli väga hästi korraldatud, praktilised mängud ja ülesanded käsikäes. Koolitajad olid positiivsed ja julgustavad. Meeskonna kohta võiks mainida, et oli heameel näha valmisolekut koostööd teha, ning osati aktiivselt nii mängides kui teooria pooles küsimusi esitades. Üht-teist uut sai teada ka kolleegide kohta ning nende suhtumise kohta. Üldmulje on vägagi positiivne.

Rahandusministeerium

Kahe päeva jooksul läbisime koolituse, mis põhines kindlal süstematiseeritud metodoloogial (5+ mudel + NLP). Teooria ja praktika ning järelanalüüsi protsessi eesmärgiks oli meeskonnatöö arendamine. Selle protsessi käigus õppisid ilmselt kõik midagi, seal hulgas minagi. Õppimine oli ilmselt nii teadlik kui ka alateadlik.

Rakvere Haigla

Mulle meeldis koolituse korraldus. Väga hea oli majutuse kvaliteet ja lektorid. Targad ja toredad inimesed, kellega oli huvitav. Samuti sobis pingevaba ja muudest muredest vabastatud aeg, mida sai kolleegidega veedetud. Kõnelesime palju tööalastest probleemidest ja oli aega mõelda olulistele asjadele.

Reola Gaas AS

1.Ma õppisin analüüsima olukordi ja eriti iseennast selles olukorras. Õppisin kasutama 5+ igas olukorras (st. mõtlema, analüüsima). Eriti hea on see, et ma proovisin enne tegutsema hakkamist strateegiat paika panna, see andis enesekindlust hakkamasaamise osas. Sain kasulikke näpunäiteid suhtlemise parandamiseks nt kuidas inimene kaitsest välja saada, kui mul on vaja midagi olulist rääkida. Sain teada ka seda, et minu soov inimest aidata on põhjuseks, miks ma õhutan konflikti inimestega, kes hoiavad kõike endas.

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240