Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meistMeeskonnatöö 5+ /  Kemikaalide Teabekeskus

Kemikaalide Teabekeskus

1.a) Õppisin tundma oma asutuse uusi liikmeid ja veel paremini nn- "vanu" liikmeid
b)Sain teoreetilist infot 5+ mullid ja mõtlemisainet, mida tulevikus kindlasti püüan praktiseerida nii tööl kui kodus
2.5+ elemendid → tööl, kodus, puhehetkel
3.Otseselt keerulist ei olnudki, need kaks päeva olid kaasahaaravad ja ülesanded/tegevused kõigile vastuvõetavad
4.Tõesti ainult head ja positiivset
5.Oleme head, samas alati saab veel paremini


1.Ennast analüüsima: rolli, energia jaotust. Suhtlemisstrateegiat. Mis tagaks meie kollektiivi efektiivsuse. Enda väljendamist sõnadega.
2.Püüan mõelda energia jaotusele, mis mind käivitab
3.Kasutada on kindlasti raske suhtlemisstrateegiat
4.Väga oluline oli tundma õppida teisi kolleege. Kõik olid lõbusad ja tulid ülesandega kaasa.
5.Koolitus oli tore, sain tundma õppida oma kollektiivi, pani mõtlema sellistele asjadele, millele tavaliselt ei mõtle. Oleme hea meeskond ja saame hakkama.


1.Õppisin tundma oma meeskonda, õppisin tundma iseennast. Tajusin, et oma igapäevases suhtluses olen palju kaitses (õigustades end). Sain aru, et paremaks/efektiivsemaks tööks on oluline astuda samm tagasi ja analüüsida.
2.Rollid- energia- analüüs- püüd/oskus selgitada asju nii, et teine mõistab just seda, mida ma soovin edastada.
3.lihtne: enda sobitamine erinevatesse pisimeeskondadesse
Keeruline: enda sõnaline väljendus
4.Kogesin kui mõnusad me kõik oleme! Seetõttu olid need kaks päeva täis ainult positiivseid emotsioone.
5.Meeskond on mõnus, kui kõik liikmed on positiivsed ja mõnusad. Meeskond toimib, kui kõik liikmed toimivad.


1.Sammu tagasi astuma ja ennast kõrvalt vaatama
2.Rohkem tunnustama kolleege
3.Keeruline oli enda energiataseme hindamine
4.Suures koguses positiivset, rõõmsameelset emotsiooni
5.Kõik on meie endi kätes ehk siis kahe kõrva vahel kinni.


1.Õppisin tundma ja tunnetama iseennast meeskonnas. Olema avatud rohkem ning teisi tundma ning neid rohkem nägema enda ümber.
2.Suhtlemise näidet, et ma paadist maha kukkudes enda pead ei kaotaks. Oma energiat tajuma!
3.Naerda oli lihtne. Keeruline oli suhelda avameelselt, punastan tihti.
4.Rõõmu, äratundmist, uhkust
5.Olen uhke, et kuulun sellisesse meeskonda


1.Õppisin väga palju erinevaid nüansse suhtlemise seisukohalt. Pani kindlasti mõtlema, mida võiks töös muuta, parandada ja miks on osad asjad juhtunud nii nagu on juhtunud. Meeskonna kohta pani mõtlema, et näe, tegelikult toimimegi hästi.
2.Suhtlemise rakendamist. Oma rolli paremat formuleerimist, kehtestamist.
3.Ei oskagi otse välja tuua. Kõik oli selles mõttes uus, et nüüd hakkad teadlikult rakendama. See on kindlasti keerulisem. Kuid mingis mõttes olen olnud teemadest teadlik.
4.Väga lahe oli :) Ei tekkinud tunnet, et ei taha siin olla. Mängud olid ka lahedad :)
5.Hea koolitus. Andis palju. Koolitajad olid toredad. Ja meie meeskond toimib väljaspool kontorit väga hästi.


1.Meie meeskonda paremini tundma, iga meeskonnaliiget paremini tundma. Oma vigu meeleolusid märkama.
2.Püüan oma tegevust analüüsida
3.Ei oska midagi eraldi välja tuua
4.Hästi tore oli! Tulemus oli oodatust palju parem.
5.Meil on tore naiskond!


1.Analüüsima oma tegevust, seadma efektiivsuse kriteeriumid, oma meeskonnakaaslasi/kolleege tundma paremini, kui ka seda muidu aastatega oleks teinud.
2.Analüüsima rohkem oma tegevust; "patareisid laadima", et ühel hetkel ei oleks energia jälle miinusmärgiga (minu puhul üsna tihti).
3.Kõik oli püsivalt keeruline ning mitte kõige lihtsam.
4.Kogesin, et ma töötan tegelikult väga toredas ja hästi funktsioneerivas kollektiivis. Hetkel saan inimestest (kolleegidest), kellest ma aru ei saanud, palju paremini aru.
5.Räägi ennast rusuvatest probleemidest nendega, kellel on võime neid lahendada.


1.Õppisin koolitusel teisi inimesi (kolleege) paremini tundma. Õppisin kuidas oma energiat jaotada ja kuidas seda jälgida. See oli väga oluline mulle. Need "asjad" millest on siiamaani niisama räägitud või mainitud, nendele vaatasime sügavalt sisse ning mõtlemisainet on kauaks. Õppisin rohkem analüüsima.
2.Analüüsi (oskust seda teha). Kindlasti hakkan kasutama ja mõtlema selle üle, millal olen või on keegi teine "kaitse" seisundis ja "paadist väljas"
3.Kogu koolitus oli tehtud lihtsaks (läbi mängude), väga hästi sai vastu võtta seda.
4.Väga positiivne. Palju naeru, usalduse tunne tekkis natuke.
5.Ei ole väljapääsmatuid olukordi. Alati on võimalus enda käitumist analüüsides korrigeerida ümbritsevaid (kasvõi mingil määral).


1.Tundma inimesi, sain selgust meie organisatsiooni toimimisest, tekkis parem arusaam meeskonnast ja selle efektiivsest ning ladusast toimimisviisist, konfliktide vältimisest, ressursside paremast kasutamisest.
2.energia kasutamisest- kuidas paremini toimida ja olla efektiivne
3.Ei olnud lihtsaid ja keerulisi asju, olid õpetlikud, kasulikud, vaimu ergutavad tegevused ja teadmised.
4.Oli lõbus ja kasulik. Hea meel, et midagi sellist toimuma sai.
5.Pea püsti ja edasi!

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240