Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meistMüük /  Catwees

Catwees

Koolituse lõppkokkuvõtteks võib öelda, et olen koolitusega väga rahul. Õppisin juurde mitmeid eri viise, kuidas klientidele läheneda, kuidas käituda erinevate klientidega, milliseid klienditüüpe me võime salongis kohata ning millised oleksid parimad viisid neid mõjutada toote müügile. Eriti huvitas mind teema, kus peame leidma ja aru saama, mis kliendile rohkem huvi pakub. Tuleks rõhutada just seda, mida klient kuulda tahab.
Ma tänan meeldiva ja asjaliku koolituse eest.
 
 
Mis ma sain? Koolituse esimesel päeval panime kirja soovid, mida ootan koolituselt. Minu sooviks oli àkontakti loomine kliendiga. Koolituse kahe päeva jooksul sain ma soovile vastused.
Minu jaoks oli kõik see hästi huvitav àpole sellise nurga alt enne osanud läheneda või sellistele asjaoludele tähelepanu pöörata. Kindlasti võiks mainida (mis enam meelde jäid):
  1. kuidas suhelda, suhtuda sotsiaalse hirmuga klienti
  2. selleks, et kasutusele võtta uus toimiv tehnika, tuleb peast välja visata vana ja kulunud
  3. retseptid ei ole igavesed – neid tuleb asendada uute ja värsketega
  4. kliendi tüpoloogia àmillisele kliendile mis viisil läheneda
  5. projektsioon àme seostame asju juba eelnevalt kogetuga (minevikust)
  6. kuidas kliendiga leida ühine tasand, nt. rääkimise kiirus, heli tugevus, kuidas läbi selle klienti mõjutada.
  7. Kliendi juhtimine – kuidas ja millest alustada
 
 
Kahe-päevane koolitus oli väga sügavapõhjaline. Siin oli tunda seda, et klienti saab mõjutada sügavamate mõjutajate teel müügini. Koolitus andis mulle mõista, et oma müügitulemuse saavutamiseni tuleb osata mul leida klient ja teda tundma õppida. Klienti saab mõjutada väga erinevate tegurite kaudu.
Samuti andis mulle see koolitus teada, et on olemas raskeid ja lihtsaid kliente A ja B (kliendid). Müügiinimesed eelistavad loomulikult A kliente, kuid enamus meie klientidest on B, keda meie peame mõjutama. Olen koolitusega väga rahul ja hindan kõrgelt siit saadud informatsiooni. Loodan, et see aitab mul paremini edendada minu müüki.
 
 
Kuna mul pole olnud eriti palju lühikesi koolitusi, siis arvan, et kindlasti oli see erinev lähenemine müügikoolitusele. Minu jaoks tähtis – koolitus ei olnud igav, ei tekkinud tunnet, et millal juba läbi saab. Enda jaoks pidasin kõige tähtsamaks kliendi juhtimist, sotsiaalse hirmuga klienti ja kliendi tüpoloogiaid. Et kõik õpitu meeles seisaks, siis peaks kindlasti kogu materjali kordama enda jaoks üle, et see kinnistuks igapäevaste müügitegevustega.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240