Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meistMüük /  EMT AS

EMT AS

Olen koolituspäevaga rahul. Materjalid huvitavad. Palju uusi asju, mille kallal juba homme tuleks tööle hakata. Esialgu tundub kõik natuke segane veel, aga olen kindel, et mõne aja möödudes saan juba tublisti tööl rakendada täna õpitut.
 
Võrreldes eelnevate koolitustega oli tänane praktilisem. Me saime ise väga palju asju läbi teha ja tänu sellele jäävad asjad paremini meelde- sööbivad mällu. Ma usun, et me kõik saame aru, mis seisus meie majandus hetkel on. Selleks, et sellel, veidi raskemal ajal ellu jääda, tuleb leida midagi uut, midagi, mis paneks klienti sind kuulama, mis aitaks tal otsusele jõuda. Muidugimõista ei tule nende tehnikate rakendamine kohe väga hästi välja, kuid harjutamine teeb meistriks. Kes teeb, see jõuab!!! :) Päikest teile.
 
Väga paljud EMT inimesed arvavad, et Meta-Profiti koolitus on kõige huvitavam. Nüüd olen ma nendega täitsa nõus, mulle meeldis kõik, mis siin toimus. Koolitajad olid väga head ja oskasid väga hästi välja tuua olulisemaid asju. Ma olen kindel, et paljud ikka mõtlevad vahel, et see koolitus võiks olla natuke suurem ja pikem. Võib-olla mõned on oodanud midagi muud või rohkemat, kuid mina olen täiesti rahul. Suured tänud.
 
Mitte keegi ei taha, et tema tööedukus langeks ja sellega seoses kindlasti ka sissetulek. Mina isiklikult tunnen ennast küll väga halvasti. Iga edukas inimene, seal hulgas ka mina, tahaks saada omas töös paremaks ja tänane koolituspäev oli selles suhtes suurepärane valik. Samuti andis palju mõtteainet ja tööd endaga pikaks ajaks. Müügimaatriks tõmbas juhtme kokku, kui moodsat kõnepruuki kasutada. Seal samas sain aru kui põnev ja vajalik see on. Kui nüüd üritada lühidalt kokku võtta kõik need neli päeva, siis oli fantastiliselt veedetud aeg ja andis palju mõtteainet. Mis võib-olla jääb kripeldama, oli see, et see nii vähe kestis. Kõike head.
 
Minu meelest on Meta-Profiti koolitustel väga meeldiv käia. Saab palju kasulikku ja vajalikku infot nii tööalaselt kui ja päris elus kasutamiseks. Ma arvan, et kõik edukad inimesed on läbinud mingisuguse erialase koolituse. Meile ju meeldib, kui meie murede ja rõõmude, küsimustega tegeleb oma ala asjatundja. On ju tore, kui sul on pakkuda kellelegi, kellel on vaja koolitusi läbida, just seda koolitusfirmat. Mina lahkun siit positiivse noodiga.
 
Nagu ka eelmistel Meta-Profiti koolitustel, nii ka seekord, sain teada palju uut ja kasulikku. Eelnevaid, müügitööks vajalikke võtteid ja tehnikaid, mida kindlasti oma töös hakkan kasutama. Üldistuste tegemine, valikute andmine, tähtsama välja toomine ja seda kliendisõbralikus tuules. Kindlasti arutatud teemad on teoorias selged, kuid vajavad praktiseerimist. Selle kallale asun. Suured tänud väga huvitava koolituse eest:)
 
Tänane koolitus oli väga energiline. Iga inimene proovis selgitada, jutustada midagi. Kuulsime erinevaid situatsioone ja analüüsisime neid. Oli põnev ja huvitav. Tööjuures hea meelega kasutaks kõiki neid meetodeid: miltoni mudel, mõtete lugemine jne. Aitäh ja edu teile!


II grupp
 
Ma tean, et koolitus on kogu aeg väga vajalik asi. Sellel koolitusel sain teada, kuidas üldse müügiprotsess peab ehitatud olema. Ei ütle, et kuulsin kõike, millest siin räägiti, esimest korda või, et ma enne ei kasutanud neid asju. Asi on selles, et kasutasin seda taktikat aga ei teadnud või ei õppinud. Nüüd kõik need tegevused on koos teoreetiliste teadmistega kokku pandud.
 

Üldiselt on teada, et iga eesolev koolitus tekitab inimestes mingeid tundeid. Igaühel on need erinevad, kes kuidas tunneb teaks seda ise. Mina üritan võtta igat koolitust, kui järjekordset head veergu minu raamatusse. Olgu see positiivne või negatiivne, viimasel ajal õnneks siiski positiivne. Nendelt kahelt päevalt olen saanud uut mõtlemapanevat informatsiooni. Suurte ootustega ootan töövihikut, millele toetudes saaksin igapäevatöös enda müügiprotsessi parandada. Ka eraelus on sellest materjalist suuresti kasu. Tänan teid sellise kogemuse eest!
 
Selge on see, et siin veedetud koolituspäevad on andnud uusi mõtteid, mis aitavad edaspidi just keerulisi olukordi teisiti lahendada. Väga julgustav on kuulda, et ka edukad poliitikud kasutavad oskusi, mida meiegi siin kahe päeva jooksul nuusutada ja proovida saime. Muidugi mõista on meid koolitanud profid andnud oma teadmisi edasi selektiivselt ja oskuslikult, et meie nüüd ise oma müügioskusi lihvida ja edasi arendada võiksime.
 
Kui nüüd tagasi pöörduda selle tassi juurde, siis leian, et see tass on veel suurem kui algul arvasin. Sinna on veel palju lisada. Vähemalt nüüd on aimdus millest alustada enda arendamist, ja mis suunas. Suur hulk infot vaja läbi töötada ja enda jaoks tööle rakendada. Mõni inimene on tõesti sündinud müügitööd tegema, mõni jälle saavutab oma oskused hoolsa õppimisega.
 
Alati on hea saada uusi kogemusi ja teadmisi. Selge on see, et kõike korraga ei suuda me meelde jätta. Aga alati on hea ja suur äratundmisrõõm kasutades õpitut. Kuigi minu jaoks ei ole huvi pakkuv filosoofia ega psühholoogia, tegite teie selle minu jaoks huvitavaks ja kasulikuks.
 
Isegi kui sa lähed koolitusele väikese eelarvamusega, tuled sa tagasi uue kogemusega. Koolitajad olid väga okei, kuna teisiti ei saagi olla, sest tegemist on oma ala proffidega. Seltskond, mis õnneks ei olnud väga suur, oli tore ja lõbus, mis andis samuti + märgi kahele päevale. Asi vist isegi ei muutunud tüütuks ja laialivalguvaks. Aga usun, et värskelt sellesse ametisse asunutele on seda koolitust rohkem vaja.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240