Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meistKlienditeenindus /  Forum Cinemas

Forum Cinemas

I grupp

1.Mida ma koolitusel õppisin?
2.Mida konkreetselt hakkan praktikas (töös, eraelus, …) rakendama?
3.Mis oli minu jaoks lihtne/keeruline?
4.Mida ma koolitusel kogesin (tunded/emotsioonid)?
5.Millise sõnumiga ma koolituselt lahkun?


1.Õppisin pöörama tähelepanu pisiasjadele
2.Peegeldamist
3.Lihtne oli "kontakti loomine", keeruline oli "peegeldamine"
4.Mõnus, vahva, tore
5.Oli mõnus koolitus, ei ole ammu sellisel olnud


1.Õppisin juurde teadmisi, mida võiks reaalses elus kasutada ja mis teeks töö lihtsamaks ja sujuvamaks. Samas saab samu teadmisi kasutada ka kodus, mis aitab veelgi teadmiste kinnistamisele.
2.Töös hakkan rakendama kontakti loomist, mis enne oli veidike puudulik. Samas tahaksin rakendada praktikas "hamburgeri" tehnikat.
3.Lihtne on kontakti tegelikult kliendiga saavutada, keeruline võib-olla selle sama "hamburgeri" kasutamine.
4.Kogesin palju positiivset. Uued teadmised, mis on reaalselt kasutatavad, on mind alati huvitanud ja sain ennast täiendada.
5.Positiivse sõnumiga, ehk siis tahaksin rääkida nendest teadmistest ka teistele.

1.Et suhtes, kui sa alustad kaitsmist, siis teine alustab ka ja tekib konflikt. Et inimene hakkaks mind positiivselt mõistma on vaja temast enne küsimist aru saada (peegeldada)
2.Soovin proovida peegeldamist ja "hamburgeri" tehnikat.
3.Lihtne oli igaüht tervitada, palju raskem "head aega" igaühele öelda
4.Oli väga kasulik, huvitav
5.Suur aitäh koolitajatele


1.Õppisin teistega rohkem koos harjutusi tegema
2.Proovin hakata "burgerit" kahe "saiaga" andma.
3.Suhtlemine võõra inimesega
4.Tunded olid positiivsed, emotsioonid olid head
5.Kordaks aastas mõned korrad veel


1.Õppisin situatsiooni juhtima
2."Peegeldamist", "Hamburgerit"
3.Lihtne oli positiivselt olla, keeruline oli õigesti mõtteid väljendada
4.Rahulikkus, kindlus, tasakaalukus
5.Suur aitäh! Oli väga tore koos olla! 


1.Seda, et kapriisse kliendiga on võimalik sõbralikult lahku minna, kasutades õiget tehnikat ja vältides ohtlikke sõnu.
2."Hamburger" ja kindlast üritan peegeldamist.
3.Algul tundus "hamburger" keeruline, aga pärast kui asjast õigesti aru sain, oli parem.
4.Mind haarasid paljud emotsioonid, kohati tundsin grupitöös, et jäin vastutavaks pooleks, aga seda ilmselt selle pärast, et pidi ju seda tegema ja mul ei olnud eriti midagi selle vastu.
5.Ma loodan, et ma ise saan selle info ja teooriaga ka praktiliselt hakkama.


1.Sain praktiseerida peegeldamist ja saan seda ka veelkord uuesti teha, mis on positiivne, sest tunnen selleks vajadust.
2."Hamburgerit" vähemal määral, aga peegeldamist küll, sest see tundub minu jaoks raskem
3.Peegeldamine.
4.Tahet antud teemasid praktiseerida.
5.Selline koolitus annab energiat!


II grupp

1.Õppisin kuidas luua häid kliendisuhteid tööl, kuidas leida endale häälestajad ja sain praktilisi teadmisi igapäevaeluks.
2.Tööl üritan kasutada kõiki uusi teadmisi, et paremini klienti teenindada ja samuti suhtlemisalaseid nõuandeid eraelus.
3.Lihtne oli kõike seda kuulata, keerulisem on kindlasti üritada kõike seda ka reaalselt rakendada.
4.Head tunded ja emotsioonid uutest teadmistest.
5.Aitäh!


1.Sain teada uusi tehnikaid, mida saan kasutada nüüd oma töökohal.
2.Proovin vältida eitamist ja öelda viisakalt teiste pehmendavate sõnadega mida  ei saa, ei tohi, ei ole võimalik.
3.Lihtne oli koos töötada ja kuulata, keerulised olid võib-olla mõned spetsiifilised sõnad.
4.Situatsioonid panid mind mõtlema, mõnikord oli naljakas, mõnikord kurb.
5.Mul tekkis hea meel, et nüüd ma võin rõõmsaks teha iga inimest.


1.Ma sain kinnitust oma teadmistele, mida ma praegu teen ja mida ma järgin on õige.
2.Praktiliselt ma kasutan juba praegu seda enamjaolt, mida ma õppisin.
3.Oluline on aru saada, mis sa teed. Midagi ei ole lihtne ega keeruline.
4.Kogesin positiivsust ja rõõmu äratundmisest.
5.Väga hea- super!


1.Klientidega ja üldse end ümbritsevate inimestega suhtlema.
2.Analüüsin ja määran klienditüübid, häälestan end vastavalt.
3.Keeruline oli peegeldamine ja lihtne kuulamine ja kaasamõtlemine.
4.Algus tundus negatiivne, kuid peagi see tunne muutus.
5.Positiivse.


1.Mitmesuguseid psühholoogilisi nippe, kuidas erinevate inimestega suheldes teineteisest aru saada.
2.Kuulan täpsemalt, mis teisel inimesel on öelda, täpsustan tema sõnumit, mitte ei tee automaatselt mõttes järeldust.
3.Kõik oli suhteliselt hästi arusaadav.
4.Koolitusel oli meeldiv õhkkond.
5.Koolitusest on kindlasti kasu ka igapäevases suhtluses, mitte ainult kliente teenindades.


1.Et klienditeenindaja töö on väga tähtis ja sellest sõltub palju asju.
2.Oma suhtumist klientidesse.
3.Lihtne oli kontakti teema, keeruline diagnostika teema.
4.Emotsioonid on positiivsed.
5.Õpetlik, hariv.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240