Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meistTulemuslik suhtlemine /  SA Innove

SA Innove

1.Mida ma koolitusel õppisin?
2.Mida konkreetselt hakkan praktikas (töös, eraelus, …) rakendama?
3.Mis oli minu jaoks lihtne/keeruline?
4.Mida ma koolitusel kogesin (tunded/emotsioonid)?
5.Millise sõnumiga ma koolituselt lahkun?


1.Nägema mingeid probleeme teise nurga alt.
2.Ei oska praegu öelda. Oleneb olukorrast.
3.Keeruline on õppida manipuleerima.
4.Nägin oma töökaaslasi teise pilguga.
5.Rohkem spontaansust, vähem manipulatsiooni.


1.Nõustumist, läbi lillede ütlemist, suhtlemisel partneriga paadis püsimist, peegeldamist
2.Peegeldamist olen varem oma töös/eraelus kasutanud. Püüan ka uusi õpitud tehnikaid rakendada.
3.Lihtne on nõustumine, keeruline saab olema selle rakendamine igapäeva elus.
4.Minu jaoks huvitav, palju uut informatsiooni.
5.Positiivselt meelestatud, julgem ja kindlam tunne.


1.Erinevaid suhtlemise tehnikaid
2.Tahaksin rakendada kindlasti nõustumist
3.Ühel hetkel oli keeruline öelda kogu aeg negatiivseid arvamusi (käpiknukk), lihtne oli koolitust kuulata, kuna ei pidanud märkmeid tegema.
4.Koolituse algus oli minu jaoks liiga pikk (avasõna).
5.Kordasin enda jaoks mõningaid asju ja sain ka uusi teadmisi.


1.Praktilisi, kasutatavaid ja kasulikke suhtlemise tehnikaid. Hästi konkreetseid.
2.Nõustumist! Hamburgerit töö praktikas.
3.Lihtne oli loengut jälgida, oli huvitav. Praktikas nende elluviimine oli keerulisem, aga õpetlik.
4.Kas ma tõesti olen varem nii käitunud? Miks ma olen nii käitunud? Äratundmisrõõmu ja ka oma „pimedama“ poole äratundmist.
5.Loodan, et oskan tehnikaid nüüdsest ka kasutada.


1.Väga palju suhtlemisega seonduvat
2.Kriitika vastuvõtmist/edastamist
Vältima kaitseolekusse minemist
3.„aga“ ärajätmine lausetest on hetkel veel keeruline
4.Koolituse praktilised harjutused olid väga lõbusad ja praktilise harjutuse läbiviija väga toetav.
5.Soovitan koolitust, sest kui kõike teooriat ei suuda ise meelde jätta, siis kasulikke nippe sai siiski suhtlemiseks.


1.Igale küsimusele või situatsioonile ON LAHENDUS.
2.Kriitika vastuvõtmine loodetavasti ilma kohkumiseta. Pigem elada ennast välja kui hoida sissepoole.
3.Keeruline on hamburgeri tehnika kasutamine. Lihtne on teisi vaadata, keeruline ise järele teha.
4.Lõpuks ometi midagi, mis reaalses elus kohe käiku lasta!
5.Inimesed on ilusad ja head!


1.Kui info panna paberile, omandab ta teise sõnumi. Mütsiga löömise asemel pane kirja, analüüsi, tee järeldusi.
2.Tehnikad (eriti raamimine, nõustumine)
3.RASKE: vaadata raamist kaugemale
LIHTNE: seosed eelnevate koolitustega ja seoste leidmine oma seniste kogemusega.
4.Igatsesin veidi kiiremat tempot. Tundsin end hästi, praktika sai teooriat juurde.
5.Ma olen õigel teel.


1.Elu saab lihtsate asjade õppimisega oluliselt kergemaks teha.
2.„nõustumise“ tehnikat → püüan mängu ilu ja võlu kasutada
3.Teooria on alati lihtne → praktikas ei taha kõik kohe välja tulla, kuid kõik on õpitav.
4.Koolitus oli väga positiivse laenguga. Usun, et see muutis mu vaateid igapäeva elule.
5.Aitäh Teile. Nagu ikka, terve elu on vaid õppimine → üks lisatund on jälle juures.


1.Ülevaade ja meeldetuletus erinevatest võimalustest + see, et iga tehnika pakkujal on omad põhjendused, mis just nii oleks hea teha.
2.Tõenäoliselt pigem tean, millest hoiduda.
3.Keeruline oli ennast ühe raamistiku sisse panna (NLP).
4.Vahepeal oli naljakas, vahepeal aeglane.
5.Igast kogemusest, s.h. negatiivsest on võimalik õppida.


1.Erinevaid tehnikaid, rolle suhtlemisel, läbi lillede rääkimist.
2.Ametniku, nõustaja roll, kriitika vastuvõtmine ja andmine.
3.Peegeldamine oli lihtne, keerulisem-hamburgeri tegemine igapäevaelus.
4.Lõbus, enese käitumise analüüs.
5.Teadlikult suhelda, st. mitte kaitsesse minna.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240