Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meistMeeskonnatöö 5+ /  Põllumajandusministeerium

Põllumajandusministeerium

Koolitus oli väga hästi korraldatud, praktilised mängud ja ülesanded käsikäes. Koolitajad olid positiivsed ja julgustavad. Meeskonna kohta võiks mainida, et oli heameel näha valmisolekut koostööd teha, ning osati aktiivselt nii mängides kui teooria pooles küsimusi esitades. Üht-teist uut sai teada ka kolleegide kohta ning nende suhtumise kohta. Üldmulje on vägagi positiivne.
 
Mulle väga meeldis koolituse ülesehitus ja ülesanded, samuti koolitajad. Käsitletud teemad ja ülesanded võimaldasid ennast ja meeskonda paremini mõista, ning avasid kolleegides nii mõnegi huvitava külje, mida edasises tööelus silmas pidada. Soovin särtsakatele koolitajatele edu!
 
Tekkis erinevaid mõtteid, kuidas edaspidi meeskonnas käituda, kuidas iseennast meeskonnas juhtida. Jäi meelde nii Jüri-Mari skeem, kus tulid välja erinevad võimalused konfliktide vältimiseks või nende lahendamiseks, sai neid teadvustatud. Varem pole seda kirja pannud ega nende üle mõelnud. Väärtused ja uskumused jäid selgeks või siis natukene ebaselgeks, aga sellega võib ka edasi töötada. Suur tänu korraldajatele ja jõudu edaspidiseks!
 
Meelde jäävad väga head emotsioonid oma meeskonnast ja sellest, et mul on väga toredad inimesed, kellega koos töötan. Koolitus andis kindlasti palju energiat ja motivatsiooni. Isiksuse teema oli väga huvitav, eriti need 7 skaalat. Väga huvitav oli enese kohta teada saada, miks ma asju tahan rohkem juurde uurida. Koolitus andis kindlasti ka enesekindlust rohkem meeskonnas oma arvamuse avaldamiseks. Väga toredad ja meeldivad koolitajad olid samuti.
 
Üldmulje oli positiivne. Huvitav oli suhtlemise skeem ja lahenduse leidmine "kaitses" oleva inimesega edaspidise koostöö jätkamiseks. Väärtuste- uskumuste osa oli pikk ja põhjalik, samas võib selle osas ikkagi vaielda ja ei saa ütelda, et see oleks lõplik. 5+ mudel oli minu jaoks uus ja huvitav. Igast elemendist sai midagi kõrva taha panna. Üldiselt igav ei hakanud, mängud olid üks meeldivamaid osi koolitusest. Mängude kaudu sai ka meeskonna tunnet paremini tunnetada. Aitäh!
 
Meeldis positiivne õhkkond, mida koolitajad meisse süstisid ja meeldis selline meeskonna ühtsuse tunne, mida igapäevaselt tööl nii tugevalt ei tunne, kuid mis siin avaldus väga tugevalt. Meeldis see, et kõik olid kaasatud ja kaasasid end ise hea meelega. Meeldis see, et ei ole ühtset mudelit, head töötajat või meeskonda, vaid, et kõigil on omad omadused ja neid tuleb teadvustada ning aktsepteerida.
 
Korraldus oli väga hea. Eriti sümpaatne oli kahe päeva tempo, sest kordagi ei hakanud igav.
Meeskonna kohta sain pigem kinnitust välja kujunenud arusaamadele ja rollidele, kindlasti selle kohta, milline on minu inimeste lugemise oskus ja sellest lähtuvalt viis, kuidas nendega suhtlen.
 
Ma õppisin oma meeskonna inimesi rohkem tundma, märkama nende eripärasid, nägema nende toimimispõhimõtteid, saama neist paremini aru, mõistma nende motivaatoreid ja ootusi minule.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240