Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meistMeeskonnatöö 5+ /  Reola Gaas AS

Reola Gaas AS

1.Ma õppisin analüüsima olukordi ja eriti iseennast selles olukorras. Õppisin kasutama 5+ igas olukorras (st. mõtlema, analüüsima). Eriti hea on see, et ma proovisin enne tegutsema hakkamist strateegiat paika panna, see andis enesekindlust hakkamasaamise osas. Sain kasulikke näpunäiteid suhtlemise parandamiseks nt kuidas inimene kaitsest välja saada, kui mul on vaja midagi olulist rääkida. Sain teada ka seda, et minu soov inimest aidata on põhjuseks, miks ma õhutan konflikti inimestega, kes hoiavad kõike endas.
2.Kasutama hakkan inimese paadishoidmise mudelit, väljakukkumisel uuesti üles aidata. Kuidas teadlikult oma käitumismudelit parandada nt. et ma ei lange kohe kaitsesse.
3.Tegelikult olin omas elemendis. Tundsin end hästi. Kõik oli lihtne, kui mõte kinnistus.
4.Kogesin seda, et paljudes olukordades olen ise elus õigete lahendusteni jõudnud ja oma vigu hindasin täiesti reaalselt.  Positiivne oli see, et sain teada, kuidas vead parandada, mis on efektiivne, mis mitte.
 

1.Õppisin 5+ mudelit sügavamalt tundma. See sai nüüd kinnistatud. Õppisin laste kasvatamise mõningaid psühholoogilisi nüansse. Õppisin inimsuhete teor. aluseid ja struktuurseid lähenemisi.  Õppisin teadlikult jälgima suhtlemist, sain „tööriistad”.
2.Praktikas rakendama 5+ „inimhinge inseneri” õpitud tehnikaid. Analüüsi meetodeid.
3.Lihtne oli aru saada, keerulisem oskustes rakendada. 5+
4.Tundsin positiivseid emotsioone läbi koolituse. Koolitus oli inspireeriv.  Koolitajad olid head ja tekitasid lugupidamist. Aitäh!


1.Paremini rakendama 5+-i.  Ära tundma inimtüüpe ning kasutama kehtestamist ja mõjutamist.
2.Kindlasti kasutan praktikas inimtüüpide jälgimist ja läbi selle enesekehtestamist. Kindlasti 5+.
3.Tunne ja emotsioon 5+.
4.Kõik on piisavalt keeruline!


1.Minu jaoks oli see esimene meeskonna koolitus ja selle pärast oli see väga huvitav ja hariv. Õppisin teoreetilisi asju praktikas kasutama.
2.Praktikas hakkan rakendama 5+ meetodit ja enesejuhtimisega seonduvaid punkte.
3.Algul tundus minu jaoks 5+ meetod väga keerulisena, kuid kui seda sai mitu korda läbi tehtud sai see selgeks.
4.Minu jaoks oli see väga huvitav ja tore kogemus. Sain palju uusi asju selgeks.

1.Kaitsele reageerimist.  Mõistma teiste käitumist. Analüüsima ette olukordi.
2.Kolm vastust kaitsele. 5+ analüüs.
3.Keeruline oli üks suur olukord väiksemateks lõhkuda.
4.Tundsin äratundmisrõõmu. Teisel päeval väsimust.

1.Õppisin kindlasti väga palju töötama koos meeskonnaga, loogiliselt arvestama teiste vajadustega ning analüüsima neid ja kasutama 5+ süsteemi.
2.Praktikas hakkan kindlasti rakendama 5+ süsteemi ja arenenud analüüsivõimet.
3.Esmapilgul tundusid kõik asjad lihtsad ja iseenesestmõistetavad, kuid mida sügavamale laskusime, seda keerulisemaks need muutusid.
4.Kogesin meie meeskonna ühtsust ning seda, et kõigi peale saab loota.


1.Õppisin veelkord 5+ mudelit ja seda ka sügavuti. Hakkan sellest lõpuks ka aru saama.
2.Suisa luban, et viin 5+ mudeli Reola Gaasis igapäevaseks.
3.Analüütiline pool ei ole just kõige lihtsam asi. Ilmselt vajab see vilumust.
4.Tunded - meeskonnas on palju parem vaim ja ühtekuuluvus, kui kunagi varem, seepärast hea tunne.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240