Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meistMeeskonnatöö 5+ /  Sanofi Aventis Estonia OÜ

Sanofi Aventis Estonia OÜ

1.Käitumise struktuuri. Tundma oma kolleege. Kuidas kustutada negatiivseid kogemusi.
2.Analüüsin testi ja lähtuvalt sellest püüan kohanduda organisatsioonis. Proovin lähtuvalt VAK toime tulla  negatiivse kogemusega.
3.Ei oska midagi erilist välja tuua.
4.Testi tulemuste analüüs osutus kõige väsitavamaks. Meeldis, et tuli oma aju maksimaalselt realiseerida huvitavate ja esialgselt absurdsete ülesannete lahendamisel.
5.Mul on hea meel, et ma ise ja minu töökaaslased on korraks ühele lainele tõmmatud ja ma loodan, et me arvestame ja mõistame üksteist paremini.


1.Sõnastama isiksusi, rohkem tähelepanu osutama kolleegidele ja neid rohkem analüüsima. Teadvustasin eneseanalüüsi vajalikkust.
2.VAK, graafikupõhiselt töötama (?) teiste arvamusest erinevate omadustega.
3.Psühholoogia on keeruline. Koostöö on kohati lihtne ja samas keeruline.
4.Koolitus tekitas erinevaid ja vastandlikke emotsioone; lõbusus, ..., teadmatust ja äratundmist; loomingulised ülesanded suurendasid koostööd ja aitasid kolleege tundma õppida.
5.Rohkem teadvustada ümbritsevaid inimesi, analüüsida ja sõnastada. Probleemide teadvustamine on juba lahendus.

1.Mõndagi uut iseendast ja teistest.
2.VAK
3.Keeruline oli iseloomustada teisi inimesi tööprotsessis, kuna me töös praktiliselt kokku ei puutu. Lihtne oli jälgida, aru saada, kohal olla.
4.Pigem positiivsed tunded. Väga vähe negatiivset, seega seotud tavaliselt möödarääkimisega.
5.Mida rohkem sa ühest asjast tead, seda keerulisem ta on.


1.Analüüsima oma kolleege rohkematest aspektidest kui senini. Tõlgendama nähtut.
2.Analüüsima, miks võivad tekkida arusaamatused (skaalad on erinevad).
3.Enam-vähem enda jaoks õiglaselt inimestele hinnangu andmine oli keeruline. Kartsin pealiskaudsusega ja kiirustamisega liiga teha.
4.Rõõmu, et kollektiiv rohkem hoidis (arvestades, et palju oli uusi inimesi). Üllatust, kui nutikad ja aktiivsed on mõned tahaplaanile jäänud kolleegid.
5.Meil on palju ERINEVAID ja TOREDAID inimesi. Töö iseendaga on kõige olulisem.


1.Palju! Grupitööd olid tohutult huvitavad, sain palju teada enda ja teiste kohta. Analüüs, mis käis iga ülesande lõpus tohutult oluline, et näha asju õigesti.
2.Kõigepealt on vaja teha eneseanalüüs, selleks kulub üks tööpäev ja siis on vist !!! selge, mis puudujäägid mul on ja mida (?) on vaja rohkem rakendada. Kindlasti VAK.
3.Adekvaatne analüüs isiksuse ja töö eri etappide vahel!
4.Tohutu positiivsus, palju uut infot.
5.Tahan jätkukoolitust! Tänan!


1.Õppisin mitmest vaatenurgast oma kolleege „nägema“. Positiivsust!
2.Äkki oskan nüüd rohkem märgata ja näha oma kolleege ja lähedasi.
3.Lihtne oli kuulata, kaasa töötada, „mängida“. Keeruline oli hinnata teisi.
4.Emotsioonid olid väga positiivsed. Sain teada, kui vähe me siiski oskame „kasutada“ psühholoogiat ja analüüsida iseennast.
5.„Suhtle inimestega!“

1.Palju, palju, sest oskan nüüd paremini kolleege analüüsida.
2.Ennast analüüsima, teen enda kohta vigade paranduse, st et muudan kõik negatiivse positiivseks.
3.Tuli välja, et hirmude ületamine ei olegi nii raske (keeruline).
4.Väga positiivsed emotsioonid.
5.Muuda kõigepealt iseennast, siis muutuvad ka teised.

1.Õppisin ennast ja kolleegide käitumist analüüsima, võrdlema.
2.Analüüsin enda ja kolleegide käitumist. Õpin oma „seljakotti“ panema eelkõige positiivseid mälestusi.
3.Koolitus oli huvitav, lihtne, arusaadav.
4.Meil on tore, ühtne, sõbralik kollektiiv. Väga positiivne emotsioon. (Igapäevatöös puutun kokku pigem kontori inimestega).
5.Isiksuse analüüs on oluline. Aitab nii töö –kui ka eraelus.

1.Analüüsima ennast ja teisi, palju infot, kuidas endaga toime tulla kriisiolukordades ja ilmselt saan ka teada, millisena näevad mind kolleegid.
2.Kriisi- või raskete olukordade lahendamist, kolleegidega suhtlema rohkem.
3.Inimeste analüüsimine ja isiksuse mudeli koostamine olid keerulised.
4.Tunded on ja olid väga positiivsed, sellised koolitused on ülilahedad ja kasulikud.
5.Parimad koolitused on Meta-Profitil ja selles ma veendusin juba teistkordselt. Edu ja jõudu Teile! Teete väga tänuväärset tööd!

1.Positiivsust, sallivust, koostöövõimet.
2.Kindlasti püüan elus rakendada VAK-süsteemi.
3.Kõige keerulisemaks osutus teiste ja enese hindamine (testide skaalade täitmine). Lihtsat pole eneseleidmises midagi.
4.Suurimat positiivsust üldse, rõõmsameelsust, hoolivust.
5.Ole sallivam ning avatum, siis teised mõistavad sind paremini.


1.Õppisin enda sisse rohkem rääkima.
2.Üritan minevikus kogetud negatiivseid emotsioone „lammutada“ ja tulevikku olevikust mitte kaasa viia „valesid kive“.
3.Kõik oli super , aga tahaks enda kohta põhjalikumat analüüsi.
4.Meil on väga tore kollektiiv ja mineviku varjudega tuleb tegelema hakata.


1.Õppisin tundma oma kolleege ja ka iseennast hoopis teise nurga alt.
2.Mitte suhtuda inimestesse eelarvamusega. Anda neile võimalus ennast tõestada.
3.Enese – ja kolleegide analüüs.
4.Tunded koolitusest on väga positiivsed.
5.Rohkem positiivsust ja teineteisemõistmist.

1.Koolitusel pöörati tähelepanu mitmetele erinevatele omadustele (isiku); meetoditele, mille peale ma ise ei ole kunagi mõelnud ja ka osanud tulla. Psühholoogiline analüüs ei ole mingi üldine hämamine, vaid skeemide, graafikute, valemite abil selgelt seletatav teadus.
2.VAK-mudel on asi, mis oli väga huvitav ja kindlasti tahan, proovin neid lahendamismeetodeid.
3.Kõik oli samaaegselt lihtne kui ka keeruline. Raske on ennast analüüsida.
4.Kui vähe ma tunnen, tean teisi. Kui vähe ma olen ennast analüüsinud.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240