Avaleht /  Ettevõttest /  Kliendid meistStressijuhtimine, enesekehtestamine /  Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium

Päevad läksid kiiresti. Andis uusi mõtteid. Õppisin ennast kõrvalt jälgima ja analüüsima. Grupp oli liiga suur – tegevused jäid pisut lohisema.
Võimaldas saada oma kolleegidest parema pildi, mis lihtsustab edasist koostööd.
 
Mis ma enda jaoks uut teada sain:
  • eitavat vastust alustada jaatusega;
  • äraütlemisel ei hakka ennast õigustama;
  • püüan arvestada rohkem teiste tundeid, ei vasta ülbelt.
Tunded, mis tekkisid: Raske tegelda küsimustega, mille tagamaad on minevikus. Raske on muuta enda käitumismalli.
 
Kaks koolituspäeva olid väga pingelised, tuues esile vastandlikke emotsioone. Õpitu on mahukas, millest arusaamine ja läbimõtlemine ning endale kasutusse võtmine nõuab veel pingutusi. Teoreetiliselt sai asi selgeks, kuid praktika nõuab oma eelnevate uskumuste mahasurumist. Püüan sellega toime tulla.
 
Väga hariv koolitus. Teema on igapäevaelus aktuaalne. Teoorias tundub kõik selge, loogiline, õige ning vajalik, aga praktikas on vaja see enda jaoks palju kordi läbi harjutada. Oli palju abi oma elu lihtsamaks muutmisel, et ei pea põdema selle pärast, kui inimestele eitavalt vastad või kui on iga asja kohta oma arvamus.
 
Ma sain päris palju infot osakonna inimeste kohta. Kuna mul tööajal on vähe aega, siis on isiksust avavaid suhtlusvõimalusi vähe. Siin tuli päris hästi välja, mis on inimesele omane, millega ma peaks arvestama, kui ma osakonna tööd korraldan. Ka seda, millist lähenemist ma peaks vältima, et sõnumid kohale jõuaks. Ma sain veelkord kindlust, et meil on osakonnas tublid ja toredad inimesed. Oluline on vajadusel pakkuda tuge ja julgustada neid rohkem oma arvamust avaldama. Osalt oli äratundmist, et neid asju ma ju tegelikult kasutangi, osalt oli tore teadvustada uusi võtteid.
 
 
Kaks päeva on jätnud väsinud kuid rahuloleva tunde. Igast teemast on midagi, mida saab endaga kaasa võtta ja neid igapäeva suhtluses kasutada. Kõige tugevama mulje jätsid kehtestamisviisid. Samuti meeldis tiigrimeetod. Süüdistustele on nõustumise ja osalise nõustumisega hea vastata. Aitäh!
 
Koolitus kinnitas olemasolevaid teadmisi ja andis mõnele asjale uue vaatenurga. Samas avastasin enda jaoks, kui paljusid varem õpitud tehnikaid ma olen „kogemata” ellu rakendanud. Kusjuures mõni aasta tagasi ma veel kindlasti mitte seda ei teinud. Kokkuvõttes saab öelda, et koolitus oli sisukas ja aeg möödus ruttu – järelikult oli huvitav. Tänan!
 
Kaks päeva oli täis tihedat mõttetegevust. Tihti leidsin ma ennast paralleele tõmbamast koolitaja jutu ja tavaelu situatsioonidega, just enda elust. Suuremaks nö uudiseks, ja mida üritan hiljem kasutada, on hamburger. Ja küsimusele, mille enda jaoks esimesel päeval tõstsin – kuidas auru välja lasta, sain vastuse kindlasti toetavatest uskumustest – õigus „EI” öelda, oskus teisi aktsepteerida. Minu jaoks ei olegi tähtis see, kuidas ma siin suutsin ennast väljendada, pigem see, kuidas ma seda elus kasutada suudan.
 
Oli tore koolitus, õppisin enda jaoks nii mõndagi uut. Arvan, et saan edaspidi paremini endaga hakkama ja suudan endast stressi välja ajada. Tean nüüd, et mul on alati õigus oma arvamusele, õigus alati küsida ja kui vaja, öelda „EI”, vastavalt situatsioonile. Lahkun koolituselt rahulolevana.
 
 
Sain kaks head nippi, mida tulevikus nii isiklikus elus kui ka töös kasutada:
  1. hamburger
  2. nõustumine tiigriga
Lahkun koju tundega, et olen tugevam kui varem!
 
  1. Kahe päeva jooksul oli sisukas ja tihe koolitus.
  2. Põhiline oli tegelikkuse põhjal analüüsida reaalset olukorda enesekehtestamise, eneseusu ja „EI” ütlemise olukorras.
  3. Koolitus oli huvitav ja arendav.
  4. Eneseusk paranes.
  5. Väljendusviisi võimalused paranesid.
Arvan, et kulutatud aeg ei olnud asjata.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240