AvalehtKoolitused /  NLP koolitused

NLP koolitused

NLP koolitused

Mõned saavutavad...?

Inimese soovil olla täiuslik ei ole piire. Küsimus o­n selles, miks ja kuidas mõned saavutavad seda, mida tahavad, teistel see aga ei õnnestu.Vastuse nendele küsimustele leiad kui tutvud NeuroLingvistilise Programmeerimisega.

Kasutamisjuhend ajule? Igale kodumasinale, tehnikale o­n kaasa antud kasutamisjuhend… Samas kõige keerulisemale masinale (ajule) pole keegi kasutamisjuhendit kaasa andnud. Sellepärast me sageli riskimegi ebaõnnestuda, puutudes kokku erinevate situatsioonidega.

Mis o­n NLP? NLP uurib struktuuri, kuidas inimesed mõtlevad ja kuidas tajuvad maailma. NLP uurib inimeste käitumist ja õpetab, kuidas saadud teadmiste abil saavutada soovitud tulemusi.

NLP käsitleb...eesmärkide saavutamist, ebameeldivate sündmuste ja mälestuste “töötlemise” mehhanismi, suhtlemise ja mõjutamise kunsti ja sõnade mõju inimestele. Enda ja teiste inimeste mõtlemisfiltrite selgitamist, uskumuste ja väärtuste süsteemi ja palju-palju muud.

Milline o­n NLP? NLP o­n väga praktiline. See o­n mudelite, oskuste ja tehnoloogiate kogum, mis aitab inimesel efektiivsemalt tegutseda ja toimida siin maailmas.

Miks NLP? Tänapäeval o­n NLP maailmas populaarseim psühholoogiline suund edukuse saavutamiseks. NLP esimeste õppetundide üks olulistest taustoletustest o­n järgmine: kaart ei ole territoorium (ühe inimese ettekujutus maailmast erineb teise inimese omast).

Milline kasu võib inimesel olla NLP-st? See o­n võimalus saavutada seda, mis varem tundus enda jaoks võimatu, loobuda ebameeldivatest harjumustest, arendada endas omadusi, mis aitavad paremini kohaneda erinevate väljakutsetega elus...

NLP mõiste sisaldab endas kolm osa – Neuro (kuidas me mõtleme), Lingvistiline (kuidas meie mõtlemine o­n seotud sõnadega mida me ütleme) ja Programmeerimine (kuidas meie käitumine o­n seotud meie mõtlemisega). Seega NLP tegeleb seostega mõtlemise – suhtlemise – käitumise vahel.

NLP kasutusvaldkonnad o­n suhtlemine, äri, isiksuse areng, paarisuhted...

Millised o­n NLP eelised võrreldes teiste meetoditega?

  • NLP o­n kaasaegne s.t. vastab tänapäeva inimese tempole – soovile omandada uut oskust kiirelt ja kvaliteetselt.
  • NLP o­n tehnoloogiline s.t. uued oskused o­n kohandatud erinevatele inimestele.
  • NLP ei uuri, miks inimese elus o­n tekkinud mingi häire, haigus või probleem, vaid aitab omandada uut käitumist, mõtlemist selle ületamiseks – seega suurendab valikuvõimalusi.
  • NLP põhiküsimus ei ole miks, vaid kuidas.

Ja veel...Millest mõtleb inimene keerulises situatsioonis? Kuidas mõtleb juht oma äri arendades? Mõtlemine o­n tihedalt seotud meie füsioloogiaga, mõtlemine o­n piiratud uskumuste raamidega. Seega pöörab NLP suurt tähelpanu uskumustele, mis saadavad inimest terve elu ja vahel takistavad saavutamast seda, mida ta võiks saavutada.

Need ja paljud teised küsimused o­n aidanud inimestel tulla ja tutvuda NLP maailmaga: Miks ebameeldivad minevikukogemused teevad haiget siin ja praegu? Kas see peab siis kestma terve elu? Kuidas inimene piirab ennast ja ei luba endale olla õnnelik, saavutada eesmärke oma elus? Miks inimene kardab avalikku esinemist, oma ülemust, õhtul pimedas? Kas ta peab seda kannatama igavesti…? Kuidas toimivad maailma edukamad inimesed? Kas see o­n pärilik või saan ka mina seda õppida? Miks ma õpin ja õpin (võõrkeelt, uut tehnoloogiat…), kuid ei ole rahul tulemusega? Kuidas siis õppida? Kuidas suhelda teistega nii, et ma saavutaksin tulemuse? Kuidas manipuleerida ja kaitsta ennast manipulatsioonide eest? Mis o­n kaasaegne hüpnoos? O­n see ohtlik? Kas seda saab ise õppida? Kas seda saab igapäevases elus kasutada? Kas saab äris seda kasutada? Kuidas koostada reklaami? Kuidas võita valimistel? Kuidas juhtida alluvaid?

Tutvu meie lähemalt NLP koolitustega:

NLP Põhikursus

NLP Põhikursus o­n võimalus NLP teooria ja praktikaga lähemalt tutvust teha, saada ülevaade sellest, kuidas toimuvad meie mõtlemisprotsessid, miks inimesed teevad oma otsuseid nii nagu nad teevad, miks mina ise käitun nii ja mitte teisiti ningkogeda seda enda peal tehes läbi erinevaid ülesandeid praktilise psühholoogia valdkonnast. Põhikursuse sisaldab endas NLP põhitehnikaid ja -teemasid, mis o­n kui "põhiinstrumendid" teie "elu tööriistakastis". Põhikursus o­n hea nii nendele, kes alles alustavad oma tutvust NLP-ga kui ka neile, kes sellest teoorias palju teavad (nt raamatutest või internetist), aga ei ole saanud võimalust õppida neid teadmisi rakendama.

NLP Profikursus

NLP Profikursus o­n mõeldud eeskätt nendele, kes o­n läbinud Põhikursuse, soovivad NLP-d veel sügavamalt õppida ning omandada ka NLP süsteemsed tehnikad.

NLP Perekool

Oma peret peavad inimesed sageli kõige väärtuslikumaks. Paradoksina aga ei leita sageli just pere jaoks muude tegemiste kõrvalt aega. Enamasti tekib võimalus võtta lähedaste jaoks rohkem aega suvel.

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240