AvalehtKoolitusedIsiksuse koolitused /  Hea paarisuhte kujundamine (PREP-metoodika alusel)
Hea paarisuhte kujundamine (PREP-metoodika alusel)

Hea paarisuhte kujundamine (PREP-metoodika alusel)

Põhikoolituse kestvus: 2 päeva (kahel pühapäeval kell 10-18.00)

NB! Põhikoolitusele eelnevalt o­n teil soovi korral võimalik osaleda tutvustaval lühiseminaril (3 tundi), et selgitada, kas koolitusprogramm teie paarile meeldib ja sobib. Tutvustusseminari sisu leiate allpool.

See koolitus o­n suunatud paaridele, kes soovivad enda suhet veelgi tugevdada või siis seda parandada. Kooselusid o­n erinevaid, o­n neid, mis kulgevad väga hästi ja neid, mis ei toimi kõige paremini. Peaaegu pooled esmakordselt sõlmitud abieludest lõppevad lahutusega. Kes ise seda proovinud, o­n kindlasti jõudnud veendumusele, et abielu või kooselu o­n üpris keeruline nähtus. Põhjuseid selleks o­n mitmeid. Teisalt aga – kui kooselu o­n õnnelik, toob see endalaga kaasa mitmeid teisigi kasutegureid nagu näiteks: parem füüsiline tervis, suurem rahaline stabiilsus, sügavam rahulolu ja isegi enam rahuldust pakkuv seks. Ehk teisisõnu – teie suhe o­n väärtuslik!

Selle koolituse eesmärk o­n aidata Teil saavutada oma unistusi ja eesmärke oma abielu, kooselu, suhte suhtes. Koolitusel õpetame teile teatud oskusi ja jagame ideid, kuidas seda teha. Me ei sekku teie paari olukorda ega ütle, mida te peaksite tegema. Küll aga o­n meie osa anda teile vahendid, mis võivad tulla kasuks teie suhtele.
Koolitus põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud PREP metoodikal (i.k. The prevention and relationship enchancement program - ennetav koolitusprogramm paarisuhte tugevdamiseks). Metoodika o­n välja töötatud USA, Denveri ülikooli teadlaste 25-aastase uurimistöö põhjal ja metoodika o­n levinud enam kui 50 riigis. Eesti PREP o­n kohandatud meie oludele ning koolitusi saavad läbi viia vaid väljaõppe saanud litsenseeritud koolitajad.

PREP-metoodika kohta saate lähemalt lugeda ka siit.

NB! Koolitusel osaletakse paarina.
Teemad, mida 2 päeva jooksul käsitleme, o­n:

 • Mis o­n paari omavahelise suhtlemise ohumärgid?
 • Kuidas suhelda ilma tülitsemata?
 • Millised o­n partnerite vastastikused ootused?
 • Kuidas rohkem koos lõbutseda?
 • Kuidas lahendada oma probleeme nii, et need hiljem meile uuesti „sisse ei sõidaks“?
 • Kuidas püsida ja jääda sõpradeks?
 • Miks me vaidleme tühiste asjade pärast?
 • Kuidas o­n lood võrratu sensuaalse / seksuaalse suhtega?
 • Kuidas andestada üksteisele?
 • Kas me tõesti võime olla pühendunud elu lõpuni?

PREP paarisuhte koolituse tutvustav lühiseminar (3 tundi) toimub tööpäeva õhtul (kell 18.00-21.00). Tutvustava koolituse sisu o­n järgmine:

 • Mis o­n PREP paarisuhete arendamise metoodika, kuidas paarisuhte arendamise koolitus toimub. Koolitajate tutvustus.
 • Mida saab paarisuhte arendamiseks ära teha
 • “Lootusetud” juhtumid?...
 • Meeste ja naiste eripärad paarisuhte arendamise koolitusel osaledes. Osapoolte hirmud/kahtlused ning kas neil o­n alust.
 • Koolitajate valikul PREP paarisuhte arendamise tehnika(te) demo/presentatsioon.

Koolitajad: koolituse läbiviijateks o­n kogenud koolitaja ja konsultant Margus Salumets, litsentseeritud PREP paarisuhtekoolitaja, organisatsioonide sisekoolitaja ja Marge Vainre, PREP paarisuhtekoolitaja, psühholoog.

Koolituse hind: 2-päevase koolituse hind 1-le inimesele o­n 109 eurot.

Tutvustava lühikoolituse hind 1-le inimesele o­n eripakkumisena 21 eurot! Sisaldab käibemaksu ja kohvipausi. Osaleda saab kuni 16 kiiremat, kes o­n täitnud regisreerumisvormi Kalendris ja üle kandnud ka osalemistasu (Meta-Profit OÜ a/a 221011399521, märgi kindlasti selgitusse osalejate nimed). Registreerunud osalejatele, kes gruppi ei mahu, leitakse võimalusel lisakuupäev või tagastatakse osalemistasu.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Hind sisaldab põhjalikke õppematerjale, kohvipause.

Leia täpsem toimumisaeg ning registreeru Kalendris.

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240