AvalehtKoolitused /  Miks valida supervisioon?

Miks valida supervisioon?

Supervisioon o­n üks efektiivsemaid meetodeid organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

See o­n organisatsiooni (töötajate, juhtkonna) süsteemne konsulteerimine ja arengu toetamine, arvestades just selle konkreetse organisatsiooni ja just selles organisatsioonis töötavate inimeste vajadusi, eripärasid, "kinnijäämiskohti".

Töönõustamise funktsionaalsus seisneb põhimõttes, et organisatsioon ja tema liikmed ei saa mitte ainult teadmisi, mida teha, vaid neid toetatakse selles, kuidas teha. Uusi ja tõhusamaid oskusi/lahendusi aidatakse ning õpetatakse ellu rakendama, toimima panema.

Supervisioon võib olla kahe erineva fookusega:

 • probleemide lahendamisele, "kinnijäämiskohtade" ületamisele suunatud;
 • firma arengule, selle ühtsusele, veel paremaks/edukamaks saamisele suunatud.

Supervisiooni eesmärgiks o­n eelkõige soovitud püsivate muutuste sisseviimine, nende toimumise suunamine ja toetamine.

Üha enam organisatsioone o­n mõistnud, et tugevat organisatsiooni o­n võimalik luua eelkõige läbi jagatud väärtuste, missiooni, filosoofia. Ideaaljuhul peaks nende mõistete sisu olema sündinud koostöös töötajatega ning see kajastub iga töötaja igapäevases käitumises. Seda saavutada ei ole kerge ning see ei ole ühepäevane töö. See o­n pidev protsess, mida organisatsioon ise peab toetama.

Supervisioon vaatleb organisatsiooni terviklikult ning "parandab" vaid seda, mis vajab parandamist ning toetab seda, mis vajab toetamist. Seega o­n töönõustamine väga efektiivne - resurss kulub vaid seal, kus seda vajatakse.

Töönõustamise fookuses o­n eelkõige konkreetsed inimesed, oma konkreetsete omaduste, oskuste, vajaduste ja probleemidega. Kui soovite muuta oma organisatsiooni toimimist, siis peate muutma inimesi. 

Supervisioon o­n tõhus – see o­n orienteeritud reaalsetele ja püsivatele muutustele. Mitmed organisatsioonid o­n näiteks olnud väga aktiivsed koolitajad, ühel hetkel aga tabanud, et koolituse käigus saavutatud muutused püsivad lühikest aega. Koolituse efektiivsus o­n kõrge organisatsioonides, kus töötajate motivatioon muutuda, õppida uusi käitumisviise, o­n kõrge.

Supervisioon aitab lahendada organisatsioonis probleeme, mis tundusid enne "üle pea kasvavat".

Supervisioon o­n viis oma organisatsiooni edukuse suurendamiseks.

Supervisioon aitab saada vastused küsimustele, nagu:

 • miks o­n töötajal käitumismustrid kujunenud just sellisteks ja
 • kuidas konkreetsel töötajal o­n võimalik neid muuta
 • kuidas parandada kolleegide omavahelist suhtlemist ja koostööd
 • mis oleks töötajale vajalik, et klienditeenindus oleks tõhus
 • kuidas konsulteerida alluvaid ja täiendada juhtimisoskusi
 • jne.


Millist kasu saab organisatsioon supevisioonist?

 • Head suhted ja konfliktivaba keskkond
 • Hea mikrokliima
 • Kõrgel tasemel klienditeenindus, meeskonnatöö, ...
 • Tugev organisatsioonikultuur, mis toimib iga töötaja tasandil (jagatud väärtused, filosoofia, eesmärgid jne.)
 • Kvaliteetne töökorraldus ja juhtimine

Supervisiooniprotsessi suureks plussiks o­n ka see, et selles sisalduvad (mini)koolitused, juhul kui töötajad vajavad lisateadmisi, et toimida tõhusamalt.

Jaga seda:

Teised kategooria alateemad:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240