AvalehtKoolitusedMidagi uut ja põnevat! /  Mõttemustrite muutmine ehk innovaatiline mõtlemine

Mõttemustrite muutmine ehk innovaatiline mõtlemine

Innovaatika või loovusena näeme ärikeskkonnas eelkõige meeskondade võimet mõelda teistmoodi (oskust muuta mõttemustreid), näha tavapärases tööprotsessis teistsuguseid lähenemisi ja lahendada olukordi uudsel viisil. Koolitus julgustab osalejaid igapäevases tööprotsessis olema innovaatilisem, nägema suuremat pilti ja olema avatum uutele vaatenurkadele. Koolitus on üles ehitatud toetudes praktilistele psühholoogilistele tehnikatele (NLP), mida saab kasutada tõhusalt nii individuaalselt kui ka meeskonnana.
 
Koolituse eesmärgid:
 1. Kujundada osalejate hoiakut uute ideede suhtes positiivsemaks ning suurendada valmisolekut muutusteks.
 2. Anda osalejatele võimalus teadvustada enda igapäevaste tegevuste psühholoogilisi „mustreid” seotult innovaatilisusega.
 3. Julgustada osalejaid nägema tavapäraseid olukordi uudsest vaatenurgast ning leida nendele tavapärasest erinevaid lahendusi.
 4. Omandada praktilisi tehnikaid iseenda ja meeskonna innovaatilisuse toetamiseks ja käivitamiseks.
 5. Ületada igapäevatöö rutiini ja koguda uut energiat.
 
TEEMAD:
 • Innovaatilisus inimeses ja innovaatilisus organisatsioonis. Mida tähendab innovaatilisus. Muutustele reageerimise mustrid. Innovaatilisuse takistused inimeses/süsteemis. (näit. erinevad hirmud, range organisatsioonikultuur, inimese varasemad kogemused, hoiakud, jm). Innovaatilised meeskonnad vs. rutiinsed meeskonnad– millised on nende tunnused.Grupitöö/psühholoogiline mäng, presentatsioon, arutelu.
 • Innovaatilisuse avastamine endas ja ümbritsevas keskkonnas, meie ees seisvates probleemides. Loova mõtlemise käivitamine – mida tähendab ja millest koosneb loov mõtlemine ehk innovaatilisuse olemus – ebatavaline perspektiiv tavalistele olukordadele, uudse lahenduse rakendamine, uudsed seosed tuttavate elementide vahel, uued raamid, jm. NLP tehnikad loova mõtlemise käivitamiseks. (Disney-tehnika, refreimingu tehnika, jt.)  Harjutused/mängud, arutelu.
 • Innovaatilisuse praktikum (jätk) –  Loovuse rakendamise ülesanded ja õpitud tehnikate harjutamine, mängud ja analüüs.Presentatsioonid minigruppides. Kuidas rakendada uusi oskusi /teadmisi igapäevatööprobleemide lahendamisel.

 

Koolituse läbiviimise psühholoogilised meetodid:

Kõigi Meta-Profiti koolituste läbiviimisel kasutame kaasaegseid ja efektiivseid meetodeid. Antud pakkumises esitatud teemade käsitlemisel on suurema kaaluga nende hulgast:
 • NLP – neurolingvistiline programmeerimine
 • Lahenduskeskne lähenemine (solution oriented th.)
 • Psühhodraama
 
Koolitaja:
 

Koolituse läbiviijaks on Meta-Profiti kogenud treener-konsultant Alexander Kotchubei (NLP-trainer) ja Margus Salumets, Inna Gorislavskaja või Sirle Roots.
 
Grupi suurus: optimaalne grupi suurus on kuni 15 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.
 
Kestvus: 1-2 päeva

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240