AvalehtKoolitusedKoolitused koolile ja lasteaiale /  Organisatsioonikultuuri ja psühholoogilise sisekliima kujundamine koolis/ lasteaias
Organisatsioonikultuuri ja psühholoogilise sisekliima kujundamine koolis/ lasteaias

Organisatsioonikultuuri ja psühholoogilise sisekliima kujundamine koolis/ lasteaias

Koolituse kestvus: 2 päeva

Kes teaks paremini kui Sina, hea koolijuht, et koolielu o­n intensiivne ja sageli pingeline. Kui seda ei toeta tugeva organisatsioonikultuuri raamistik, võivad kergesti tekkida varjatud konfliktid, usaldamatus, üksteisele vastutöötamine ja muud psühholoogilised kitsaskohad, mis vähendavad kogu personali töö efektiivsust ja väsitavad inimesi asjatult.
Organisatsioonikultuur koosneb mitmetest psühholoogilistest ja funktsionaalsetest koostisosadest, mida kujundavad oma olemusega küll kõik kollektiivi liikmed, ent mille kujundamine ja suunamine o­n tippjuhtkonna (direktori) oluline ülesanne. Mida ja kuidas saab koolijuht teha selleks, et õhkkond koolis oleks pingevabam, et töötajad käiksid ühte sammu, millised o­n psühholoogilise kliima ja toetavate reeglite kujundamise vahendid, seda käsitlemegi sellel avatud koolitusel, mis o­n välja töötatud just koolijuhtide vajadustest lähtudes.

Sellel kursusel tegeleme lisaks teoreetilisele teemakäsitlusele ka oma organisatsiooni hetkeseisu analüüsimisega ning sellest lähtudes võimaluste ja tegevuste kaalumisega, mis oleksid efektiivsed just teie koolis-lasteaias. Üheseid retsepte sellel koolitusel ei anta, jagame teiega kaasaegse organisatsioonikultuuri kujundamise mudelit, mida saab kohandada oma asutuse jaoks ning käsitleme erinevaid tehnikaid, mis aitavad oma organisatsioonis muutusi samm-sammult ka sisse viia.

Koolituse teemad keskenduvad järgmistele märksõnadele: Organisatsioonikultuuri olemus ja koostisosad. Organisatsioonikultuuri kujundamise ja muutuste sisseviimise võimalused. Organisatsiooni süsteemne metafoor kui raamistiku looja kogu organisatsiooni toimimisele ja süsteemse metafoori muutmine vajaduse korral. Psühholoogiline kliima organisatsioonis - mis selle määrab ning millised o­n koolijuhi võimalused soodsama sisekliima kujundamiseks koolis. Kuidas toime tulla konfliktse suhtlemiskultuuriga ja suunata oma kollektiivi konfliktivabaduse poole.

Koolituse eesmärgid:

  • Teadvustada osalejatele organisatsioonikultuuri olemust ning selle määravust igapäevases koolielus.
  • Pakkuda koolijuhtidele teadmisi ja oskusi organisatsioonikultuuri muutuste sisseviimiseks
  • Pakkuda võimalust analüüsida oma organisatsiooni kultuuri, tugevusi ning võimalikke kitsaskohti.
  • Õppida toime tulema konfliktses ja pingelises õhkkonnas ning kujundama suhtlemist organisatsioonis pingevabamaks.

KOOLITUSE TEEMAD:

  • Organisatsiooni süsteemne metafoor kui lähtealus organisatsioonikultuuri kujundamisel/kujunemisel. Organisatsioon kui sõjapidamine, kui sport, kui .... Kuidas süsteemse metafoori teadvustatud muutus mõjutab psühholoogilist kliimat kollektiivis.
  • Organisatsioonikultuuri koostisosad, olemus ja mõju meie igapäevasele toimimisele. Millest koosneb organisatsioonikultuur ja kuidas neid koostisosi mõjutada kui soovitakse sisse viia muutusi.
  • Jagatud väärtuste mõju kooli/lasteaia psühholoogilisele kliimale, töö efektiivsusele ning kuidas jagatud väärtusi organisatsioonis järjepidevalt kujundada.
  • Kuidas olemasolev kultuur soodustab või takistab koostööd organisatsioonis? Milline korporatiivne kultuur sobib just meie koolile ja kollektiivile? Kas o­n olemas ideaalset kultuuri haridusasutusele ja millised võiksid olla selle peamised iseloomustavad jooned.
  • Suhtlemiskultuuri kujundamine organisatsioonikultuuri elementide juhtimise kaudu. Peamised kitsaskohad, probleemid meie organisatsiooni suhtlemiskultuuris. Konfliktid ja pinged organisatsioonis kui nõrga suhtlemiskultuuri väljendus. Meie organisatsiooni lemmikkonfliktide kaardistamine suhtlemiskultuuri ja selle elementide kontekstis.

Sihtgrupp: koolide ja lasteaedade tippjuhid ja keskastmejuhid (direktorid, õppealajuhatajad, majandusjuhatajad, huvijuhid)

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240