AvalehtKoolitusedEriprojektid ja lühikoolitused /  Tutvu lähemalt lühikoolituste teemadega

Tutvu lähemalt lühikoolituste teemadega

LÜHIKOOLITUSTE TEEMAD:

1. Innovaatilise mõtlemise kunst (Aleksander Kotschubei)

Sellel lühitreeningul avastame koos innovaatilisuse uksi enda ümber, mille kaudu oma mõtlemist avada ning avardada. Reageerides keskkonna mõjutustele tavapäraselt, korrates samasuguseid varasemast ajast õpitud mustreid, võime me unustada, et „teistmoodi“, „uutmoodi“ võib kaasa tuua hoopis paremaid tulemusi. Inimesele on üldiselt omane olla uudishimulik ja otsida uusi lähenemisi ja väljakutseid, lihtsalt me erinevatel põhjustel (ajanappusel, harjumusest, vm) unustame, et see meis olemas on.

Sellel suvisel lühikoolitusel vaatame koos, kuidas enda ümber teistsuguseid vaatenurki märgata ja enda sees innovaatilist mõtlemist üles leida ja „sisse lülitada”.

Teemad:

 • Keskkonnas sisalduva innovaatilisuse avastamine.
 • Inimese sees peituva innovaatilisuse avastamine – kas igast inimesest võiks saada „leiutaja”? Teistsugused mõtlemisprotsessid loova mõtlemise allikana. NLP tehnikad – W. Disney strateegiast kuni geeniuste strateegiateni.
 • Kuidas leida uusi seoseid, et need annaksid mulle paremaid tulemusi töös, äris ja isiklikus elus. Praktiline innovaatilisus igapäevases elus.
 • Näited, lood ja juhtumid …

 
2. Actionkoolitus: Kuidas tulla toime ründava ja solvava käitumisega?!  (Margus Salumets)

See lühitreening annab inimestele ülevaate kriitilistes olukordades käivituvatest mehhanismidest. Igaühe elus on esinenud keerulisemaid olukordi (kui on vaja kellegi ebamugavast palvest ära öelda, toime tulla süüdistuste või kriitikaga), mis tekitavad küsimusi, kuidas küll oleks õigem käituda ning ennast kehtestada…

Sellelt lühitreeningult leiab igaüks kasulikke ideid, kuidas edaspidi muuta suhteid nii tööl kui eraelus meeldivamaks kõigi osapoolte jaoks ja üldse, suurendada osalejate enesekindlust suhtlemisel (klientide, kolleegide, alluvate, juhtidega). Koolituse näidisolukordadest leiab igaüks midagi tuttavat ja kindlasti saab ka nalja...
 
Teemad:

 • Rünnaku tajumine – mis seda mõjutab? Minapilt ja uskumused emotsionaalsete reaktsioonide käivitajatena.
 • Kolleegi või kliendi motivatsioon – milliste asjaolude üleküllusest või oskuste puudusest on tingitud ründav käitumine.
 • Olukorrad, mille raames toimetulek on häiritud – õigustatud ja õigustamata kriitika, rünnakud, solvangud.
 • Kaitsesituatsioonide läbimine – üks mudel, millele toetudes on võimalik õppida läbima emotsionaalselt pingestavaid olukordi.
 • Praktika on tõe kriteerium – vaadeldud mudeli järeleproovimine improvisatsiooni käigus.

 
3. Isiksused meeskonnas - kuidas kokku sobituda?

Meeskond koosneb isiksustest. Me teame, et igal isiksusel on kujunenud oma unikaalne psühholoogiline profiil, mis vahel sobib ideaalselt kokku teiste meeskonnakaaslaste omadega, ja vahel ei sobi üldse... Et sellele vaatamata koostööd edukalt teha, on vajalik üksteise erinevustest paremini aru saada ja püüda oma profiile kokku sobitada.  

Sellel lühikoolitustel vaatleme teiega koos 5 lähedusdistantsi, mis meil eksisteerivad ning mille valik määrab ka omavaheliste suhete iseloomu. Nii õpimegi, kuidas paremini kujundada suhete keskkonda enda meeskonnas.
 
Teemad:

 • Suhete keskkond tööl. Miks see teinekord „paigast ära“ läheb ning mis aitab suhete keskkonda positiivsena hoida.
 • Isiksused meeskonnas – kuidas välja lugeda meeskonnaliikmete psühholoogilist profiili. Metaprogrammid kui uudne lähenemine isiksuse profiili koostamisel. Millised oleme sina ja mina?...
 • Kuidas sobimatuid profiile sobitada – kas ja kui palju me saame siin ise ära teha?
 • Lähedusdistantsid ja nendega arvestamine töökeskkonnas ja meeskonnatöös.
 • Näited elust, lood ja juhtumid…

 
4. Siseenergia – kust seda saab? (Aleksander Kotchubei)

Siseenergia on meile antud selleks, et elus midagi korda saata ning samal ajal olla kooskõlas iseendaga. Aegajalt me tunneme, et meil ei jätku piisaval hulgal energiat isegi pisiasjade jaoks, rääkimata suurtest väljakutsetest. Et energia tuleb ja läheb, mõni päev on seda rohkem kui teisel päeval ja siis jällegi tuleb pikem „energiapaus”.

Kas me saame midagi ise ära teha, et „siseenergeetika“ oleks paremini juhitav meie endi poolt ja aitaks meid paremini kui on siiani seda teinud? – sellele meie koolitusel keskendumegi ning õpime üheskoos oma energiat „avastama”, sellega paremini arvestama ning ka juhtima.
 
Teemad:

 • Minu siseenergia graafik – kuidas see välja näeb ja mis järeldusi sellest võiks teha.
 • „Minu käivitajad“ – kuidas saan ma ise oma patareid vajalikul hetkel sisse lülitada.
 • Minu töö- ja elukeskkond – kas „vampiirlus“ ikka eksisteerib? Ökoloogilise keskkonna loomise põhimõtted. „Mürgiste“ inimeste tõrjumise tehnikad.
 • Energeetika minu eluliinil – kuidas jaotada energiat nii, et jätkuks ka homseks. „Varumise“ mõtteviisid ja „raiskamise“ mõtteviisid. Kuidas end programmeerida, et siseenergiat jätkuks elu väljakutsete teostamiseks.
 • Näited, lood ja juhtumid …

 
5. Töö ja isikliku elu tasakaalustamise oskused (Aleksander Kotchubei)  

Kas tuleb ette tuttav olukord, kus tahaks nii väga olla edukas ja tubli tööl, oma asjad kõik valmis jõuda ning samal ajal olla ka hea abikaasa, laps, lapsevanem, sõber…? Inimese aega võib jaotada mitmeteks väljadeks, mille osade ideaale suurus ning omavaheline tasakaal on iga inimese puhul erinev ning muutub palju ka kogu elu jooksul. Kuidas siis olla piisavalt kohusetundlik ning samal ajal tunda end nii tööalases kui isiklikus keskkonnas hästi.

Koolitusel tutvustame osalejatele tehnikaid, mis aitavad paremini end analüüsida, määratleda enda jaoks prioriteete ning õppida kujundama oma mõtlemisviisi vastupidavamaks asjatule süütundele, perfektsionismi „viirusele” ja muudele enda mõtlemises peituvatele takistustele, mis ei lase piisavalt nautida ei tööd, pereelu ega sõpradega veedetud aega.
 
Teemad:

 • Aja ning elu väljad ja keskkonnad. Hetkeseisu ja ideaalolukorra võrdlus. Milline on minu ajaväljade tasakaal.
 • Kuidas määratleda seda, mis on tähtis? NLP-tehnikad eneseanalüüsiks.
 • Perfektsionismi „pisik” ja selle mõju inimese elule.  Pisiku ravivõtted.
 • Enda mõtete mustrid ja nende juhtimine, et tunda end igal elu väljal hästi ja end teostada.
 • Näited, lood ja juhtumid…

 
6. „Müügiinimese sisekaemus“ (Margus Salumets)  

Sellel lühikoolitusel vaatleme müügitööd lõbusal, filosoofilisel ja igaühele tuttaval,  loomulikul tasandil. Kas tänapäeva ärielus on veel olemas eraldi “müügitöötajad” või see amet puudutab mingil määral meid kõiki?

Müügitalent eelkõige kui heade suhete loomise talent ning ettevõtte esindamine kui osa enda loomulikust olekust. Suhete kujundamise erinevad viisid. Iga organisatsiooni liige saab palju-palju ära teha, et ettevõttel tervikuna oleks enam edu. Kuidas märgata ning kasutada enda ette sattuvaid võimalusi ettevõtte hüvanguks?
 
Teemad:

 • MiIline on hea müügimees ja mida me tema käest ootame?
 • Kellest võib hea müügimees saada ja millest see sõltub?
 • Müüja hea pikaajaline „töövorm“ - mida teha kui energia, enesekindlus, positiivsus kipuvad kaduma.
 • Enese häälestamine, millest see koosneb. Toetavad ja piiravad uskumused ja nendega seotud mõtlemisharjumused, hoiakud. Mida saab nendega ette võtta, müüja seisundi juhtimine.
 • Meie ühised väärtused; mida tähendab olla müügiinimene, millisena soovime end näha.
 • Näited, lood ja juhtumid…

 
7. Mõttelõksud“ (Aleksander Kotchubei)  

Sageli on inimestel kujunenud hoiakuid või mõtteid, mis takistavad neil olla efektiivsed. Need võivad olla liigsed murelikkuse nähud, usaldamatus, mittekasulikud seosed, jm. „Mõttelõksude“ avastamine ja nendest vabanemine võib aidata oluliselt tõhusamaks muuta meie toimimist tööl-kodus, parandada enesetunnet ning vähendada läbipõlemise riski.

Inimene tegutseb, toetudes tema peas olevatele mõtlemisšabloonidele. Enamjaolt on needkasulikud aga on ka piiravaid, mis asetavad inimese käitumislõksudesse. Nendest pääsemine saab toimuda vaid mõtlemisšabloonide muutmise kaudu.

Koolitus aitab teadvustada ja lõhkuda meie jaoks piiravaid mõtlemisšabloone. Vaatleme lähemalt kümmekond enamlevinut lõksu, mida kipume endaga kaasas kandma ning mis võivad oluliselt mõjutada meie tulemuslikkust.
 
Teemad:

 • Inimeste vigased mõtlemisšabloonid.
 • Miks ja kuidas need meiega kaasas käivad ning millal tekib vajadus nendest pääseda?
 • Kirjeldame kümmekond käitumislõksu nende tekkimise ja tulemuse vaatenurgast.
 • Kuidas luua uusi ja kasulikke mõtlemisšabloone.
 • Tutvustame valikut enamlevinud mõttelõksudest.
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid…

 
8. Valetamise koolitus” (Aleksander Kotchubei)  

Paljud meie seast ei pea väikest valetamist või tõe mugandamist vastavalt vajadusele kuigi suureks patuks. Nii võiks ju eeldada, et valetamisse suhtutakse soosivalt – kes rohkem, kes vähem. Siiski, hoolimata valetamise laiast universaalsusest ei pea avalik arvamus seda tegevust tunnustatud ja aktsepteeritud tegevuseks.

Sellel lühikoolitusel annamegi ülevaate erinevatest meetoditest inimeste aususe ja usaldusväärsuse hindamisel ja käsitleme võimalusi valetamise kindlakstegemiseks. Miks inimene üldse valetab, milliseid „valetamise vorme“ on võimalik ära tunda ning kuidas „õigeid“ küsimusi esitades valetamist tõest eristada.
 
Teemad:

 • Inimesed valetavad erinevatel põhjustel ja teevad seda seejuures erinevalt ...
 • Valetaja tüüp – kes ta on, milline on tema portree, milliseid omadusi tuleb temas märgata?
 • Valetamist soodustavad elukutsed ja esmaklassilised valetajad…
 • Valetamise stsenaariumid – kuidas oskuslikult valetada või õppida nägema valetamise skeeme.
 • Kuidas valetajad koostavad usutavaid väiteid, mis aitavad neil soovitud tulemusi saavutada?
 • Valetamine töökohal.
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid…

 
9. Efektse esinemise kunst” (Aleksander Kotchubei)  

Sellel lühikoolitusel on igaühel võimalus jälgida, kuidas oma mõtteid edasi kanda haaravalt ja huvitavalt. Kas peate oma tädile juubelikõnet või siis esitate juhatusele aruannet - mis siis muudab ühe esinemise suurepäraseks, teise aga läbikukkumiseks? Kas igaühest meist võiks saada efektne esineja? Aga miks ka mitte? Kui tunda mõningaid seaduspärasusi, tehnikaid ning õppida jälgima ennast ning teisi...

Paljude lõbusate näidete tulemusel tunnete teiegi end edaspidistel esinemistel vabamalt.

 • Esinemise aabits – kuidas luua enda peas hea tervikpilt?
 • Miks me muretseme, kuigi teame, et sellest pole kasu?
 • Kuidas saada üle rambipalavikust?
 • Efektsed esinemisnipid, millega hoida üleval inimeste tähelepanu ja huvi?
 • Esinemise energeetika – kuidas seda juhtida nii endal kui osalejatel?
 • Kuidas esinemise käigus efektiivselt juhtida gruppi, valik tehnikaid
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid…

 
10. “10 parimat viisi, kuidas rohkem stressis olla” (Aleksander Kotchubei)  

See on tore ja humoorikas “tagurpidi stressijuhtimise” koolitus. Siin puudutame seda,  kuidas me sageli ise tahtmatult toimime nii, et põhjustame sellega endale stressi. Näiteks võib ju pidada seda naljakaks, ent kui palju inimesi elab järgides motot “jäta kõik homseks (veel parem ülehomseks! + tunne süüd selle üle” …?

Vaatamata humoorikale ülesehitusele pakub see lühikoolitus suurel hulgal mõtlemisainet ja võtteid sellest, kuidas ennast muuta stressile vastupidavamaks ning muuta tervikuna oma elu harmoonilisemaks.
 
Teemad:

 • Millele me mõtleme ehk kuidas on võimalik enda mõtted nii ära reostada, et selle tulemusena on mul hea ja korralik stress külas.
 • Mõtete reostamise praktikum.
 • Põhiliste ebaõnnestumiste reeglite kramplik järgmine – mitme ja milliste reeglite kombinatsioon on püsistressi jaoks vajalik.
 • Kui palju saab ümbritsev keskkond mind stressi poole liikumisel aidata?
 • Mürgised tegevused ja inimesed – kui palju neid enda ümber tekitada, et tulemus oleks käegakatsutav.
 • Sisevaenlane kui stressiks vajalik narkootikum, kui tihti me selle poole pöördume?
 • Millist seadet enda sees lõhkuda, et stressivastane „kaitse“ ei töötaks.
 • Stressi-edukate inimeste lood ja näited…

 
11. ”Positiivne sisekliima ja tunnustamisoskused meeskonnas”  

Meeskond on iga ettevõtte sisemine tugi. Mõnel on see skelett nõrgem, teisel tugevam. Sellel lühikoolitusel keskendume ainult ja ainult positiivsetele momentidele, mis aitavad tugevdada oma meeskonda. Kuidas iga meeskonnaliige saab meeskonnas teisi ”nakatada” positiivsuse pisikuga ja kuidas võimalikult enam leida ja pakkuda toetust oma tiimis. Kuidas me suhtume tunnustamisesse ja kuidas kasutada rohkem võimalusi oma kolleegide tunnustamiseks. Ideid on väga-väga palju. Ja kas te teadsite, et on kindlad inimtüübid, kellele tunnustus “pinget ei paku”, teine aga vajab seda igapäevaselt nagu õhku. Kuidas sellistel kolleegidel vahet siis teha?

Palju toredaid ja lõbusaid näiteid elust enesest tunnustamisest ja kui leidlikud on inimesed positiivse kliima “ärarikkumisel”.
 
Teemad:

 • Meie-keskne mõtlemine, enam väärtustada iseennast, oma meeskonda ja oma tööd.
 • Kuidas kujundama töökeskkonda ja psühholoogilist õhkkonda positiivsemaks ning võtta isiklikku vastutust selle eest.
 • Teadvustada paremini iseenda ning kolleegide eripärasid tunnustamise valguses ning õppida „pai tegemist”.
 • Millised võivad olla meeskonna positiivsuse allikad ja võimalikud takistused nendele.
 • Millised on konstruktiivsed suhtlemistehnikad keerulisemates olukordades.
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid …
12. ”HFE ehk hästi formuleeritud eesmärgid” (Aleksander Kotchubei)  

Sellel lühikoolitusel sukeldume eesmärkide maailma.  Kui vaadata eesmärki inimese tasandil, siis väga paljud ei tea, et eesmärgi püstitamise protsess ise määrab suuresti seda, mille me lõpuks saavutame või siis ei saavuta. Ja et eesmärk ise võib muutuda oluliseks motiveerivaks “energiapatareiks”.
 
Teemad:

 • Kas keskenduda eesmärgile või on veel mingeid viise edasi liikumiseks?
 • Eesmärgivabad inimesed – kuidas nemad läbi elu kulgevad?
 • Eesmärgikeskkond vs. probleemikeskkond.
 • Erinevat tüüpi inimesed ja organisatsioonid – kas meie oleme “probleemilahendajad” või siis “eesmärgimasinad”?.
 • Tegevuste seostatus eesmärkidega.
 • Eesmärkide teadvustatud ja alateadlikud konfliktid.
 • Sisemiste ja väliste eesmärkide tasakaalustamise kunst.
 • Elulised näited ja lood…

 
13. ”Suhete mängud“  (Aleksander Kotchubei)  

Ka täiskasvanud inimestele meeldib mängida. Paljud on kokku puutunud provotseerimiste, piiride katsetamisega, a`la kas sa julged teha seda … või kiitusega, millel on oma tagamõte! „Sa oled ikka tõeline proff!“. Sellise lausega saab ohvriga ühele lainele ja selle kaudu temaga manipuleerida.

Suhtemängud teenivad mingit kasu, eesmärki. Selliste mängude eelduseks on tööalaselt näiteks mingid olukorrad, millele ei leita nö normaalseid lahendusi. Lisaks on olemas inimesi, kes võtavad sellise mängu ette teatud kindla eesmärgiga, nende iseloom lausa sunnib neid mängima. Mängu ohvriks valitakse tihti see, kes tunnetab mängu halvemini - temaga on lihtsam.

Ta ei vasta justkui reeglitele, ta segab ja tema iseloomujooned on teistsugused kui teistel. Kõlab nagu oleksime sattunud sõjatandrile aga tegelikult võtavad meie ümber inimesed koguaeg vastavalt keskkonnale ja vajadustele eri rolle, millega kaasnevad mõnikord ka omapärased suhete mängud. Neid ära tundes, oskad ennast ka vastavalt positsioneerida ja kaitsta.
 
Teemad:

 • Kuidas mängu ära tunda?
 • Hirm, süütunne ja uhkus.
 • Korduv mängumuster reedab stsenaariumi.
 • Levinumad mängud: “Sõjasaladus”, “Tõmmekas” jm
 • Kuidas ise käituda mängu sattununa
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid…

 LÜHIKOOLITUSTE KORRALDUSEST:

 • Suvekoolitused sobivad läbiviimiseks osalejate grupile 15-200 inimest.
 • Suvekoolitused toimuvad perioodil juuni-august.
 • Koolituse kestvus on 2-6 akadeemilist tundi.
 • Koolituse läbiviimiseks on vajalik MS PowerPoint presentatsiooni võimalus ja helitehnika olemasolu, soovitavalt on läbiviimiseks võimalus kasutada ka siseruume.

 
Koolitajad:

Sõltuvalt koolituse läbiviimise täpsest ajast on koolituste läbiviijateks Meta-Profiti kogenud treener-konsultandid Inna Gorislavskaja, Alexander Kotchubei, Margus Salumets, Sirle Roots.
 
Lühikoolituse hind:

Täpne hinnapakkumine sõltub osalejate arvust, koolituse kestvusest ja ülesehitusest.

 

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240