AvalehtKoolitusedMüük /  Müügipersonali koolitus "Telefonimüük müügitöö osana"

Müügipersonali koolitus "Telefonimüük müügitöö osana"

Koolitus sobib neile, kui soovivad arendada müügimeeskonna oskusi kliendi juhtimiseks telefoni teel. Samuti oleme arvestanud, et tegemist on kogenud müügiinimestega, kellel on rohkelt praktilist kogemust ning kes vajavad põhiteadmistest enam kliendi häälestamise ja juhtimise oskust.

Koolitus sisaldab suures osas praktilisi tegevusi – situatsioonide läbimängimist, harjutusi, rollimänge, arutelusid, juhtumite lahendamist, analüüsi.

Lühikese teemakäsitluse jooksul omandatud teadmised püüame koheselt ka oskuste tasandile tuua. 

KOOLITUSE EESMÄRGID:

  • Müügitöötajaid ähvardavad psühholoogilised komistuskivid – „tüdinemine” klientidest, motivatsioonipuudus, väsimus, sisemised pinged – kuidas need seisundid tekivad ja kuidas neid ennetada või leevendada
  • Õppida end ise paremas müügivormis hoidma ja toetav mõtteviis, et (telefoni)müüki tehes mitte läbipõleda ega väsida
  • Õppida tundma telefonimüügi spetsiifikat ja kasutama efektiivsemalt oma häält ning lingvistilisi tehnikaid – hääle kasutamise oskused, kõne tempo, rütm ja kliendiga liitumine.
  • Omandada kõne alustamise tehnikaid ja oskust klienti häälestada.
  • Arendada koos müügioskustega ka müüjate kliendikeskset mõtlemist, liitumisoskusi.
  • Anda müüjatele enesekindlust ja tuge oma töö edukaks jätkamiseks.

KOOLITUSE TEEMAD:

Müügitöötaja sisetasakaal kui müügi edukuse alus. Müügiprotsess tervikuna. Müügiprotsessi olulised etapid. Müügitöötaja hoiakud ja uskumused – kuivõrd on need müügitöö seisukohalt toetavad või takistavad. Sisemise rahulolu saavutamine ja säilitamine – usk iseendasse, tootesse, firmasse. Müügiinimese emotsionaalne sisetasakaal kui hea „töövormi” vundament, enesekindlus, hirmudega toimetulek. Sisemine valmisolek aktiivseks müügiks ning enda panuse suurendamiseks konkurentsis.

Häälestumine kliendile ja kontakti loomine telefoni teel. Partneridiagnostika - millised on erinevad inimese tüübid, kuidas neid müügitöö kontekstis määratleda ja kasutada tulemuste saavutamiseks? Kontakti loomine kliendiga kui müügiprotsessi õnnestumise alus. Kontaktiloomise koostisosad, kuulamisoskus. Enese müügitööks ”vormiajamine” ehk häälestumine konkreetsele kõnele ja selle mõju kõne kulgemisele ning tulemustele.Häälestumise komponendid ja kuidas neid mõjutada.Kliendi diagnostika. Liitumine. Millest alustada müügikõnet. Erinevad algused ja nende mõju müügiprotsessile. Enda hääle jälgimine ja kasutamine.

Müügiprotsessi üksiketapid ja psühholoogiline juhtimine. Huvi tekitamine. Vestluse juhtimine. Vajaduste selgitamine. Head ja tõhusad kliendi juhtimise tehnikad: lugude rääkimine, kaasamine, peegeldamine. Vastuväited ja nendega toimetulek. Protsessi lõpetamine. Kokkulepete sõlmimine, closing. ”Head aega” protseduur.
Müügitehnikate ja protsessi juhtimise praktikum arvestades telefonimüügi eripära.

Rasked kliendid. Milline klient võib muutuda minu jaoks raskeks. Õige rolli valik temaga suhtlemisel – erinevad võimalused mõjutamiseks. „Raskete”, tõrksate, ärritunud partneritega toimetulek ja nende juhtimise võimalused. Kaitsereaktsioonide olemus ja nende mahavõtmine.

Harjutused, psühholoogilised õppemängud ja rollimängud, eneseanalüüs, arutelud, analüüs. 

Kestus: päeva

Grupi suurus: Grupi suurus o­n kuni 12 inimest.

Hind: Hind sisaldab 2-päevast koolitust, lõunat ning kohvipause kõigil toimumispäevadel, õppematerjale (sisekoolituse tellimisel on hind kokkuleppel)

Märkused: firmasisene koolitus, avatud koolitus

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240