Avaleht /  NLP-maailm

NLP-maailm

NLP-maailm

Mõned saavutavad...?

Inimese soovil olla täiuslik ei ole piire. Küsimus o­n selles, miks ja kuidas mõned saavutavad seda, mida tahavad, teistel see aga ei õnnestu. Vastuse nendele küsimustele leiad kui tutvud NeuroLingvistilise Programmeerimisega. Kutsume sind avastama mis on NLP, mida see käsitleb ja kuidas toimuvad NLP koolitused.

Mis on NLP?

NLP o­n rakenduspsühholoogia kõige uuem, kiiresti arenev ja maailmas palju tunnustust võitnud haru.

See o­n tehnoloogiate kogum, mis aitab inimestel muutuda soovitud suunas - edukamaks, paindlikumaks, suhtlemises osavamaks, jne, jne.

NLP uurib struktuuri, kuidas inimesed mõtlevad ja kuidas tajuvad maailma. NLP uurib inimeste käitumist ja õpetab, kuidas saadud teadmiste abil saavutada soovitud tulemusi.

NLP mõiste

Neuro – kuidas me mõtleme.
Me kogeme maailma oma meelte kaudu ning muundame saadud informatsiooni teadvuses kui ka alateadvuses toimuvateks (ja vahel ka mittetoimivateks!) mõtlemisprotsessideks. Need omakorda käivitavad närvisüsteemi, mis mõjutab meie enesetunnet, emotsioone ja käitumist.

Lingvistiline – kuidas mõtlemine on seotud sõnadega mida me välja ütleme.
Lingvistiline näitab kuidas me kasutame keelt, et mõista maailma, fikseerida ja tõlgendada kogemusi ja jagada neid teistega. Lisaks uuribmilliseid keelelisi konstruktsioonide kasutades ajame end tupikusse.

Programmeerimine – näitab kuidas end juhtida, et toimida paremini/ efektiivsemini igapäevastes elu situatsioonides ning kuidas asendada mittetoimivad käitumismustrid toimivamateks.

Miks NLP?

Inimesed räägivad väsimatult lugusid enda elust nii enesele kui ka teistele. NLP annab inimestele tehnikad, mis on nagu võti, mis avab juurdepääsu enda sisemistele mõtetele ja emotsioonidele ning aitab luua inimesel oma uut ja täiustatud lugu. Uute lugude loomine tõstab elu kvaliteeti ja inimese enda rahulolu sellega kasvab tugevalt. NLP uskumused (taustoletused) on sellel teel olulistest vahenditest. Mõned näited kuidas NLP aitab muuta viisi, kuidas maailma vaadata/ tajuda.

NLP üks taustoletusi on see, et kaart ei ole territoorium. See tähendab, et kogedes sama sündmust (nt. vabaõhukontsert) me siiski kirjeldame seda pisut erinevalt kuna tajume seda erineval viisil. Seega NLP aitab leida ja mõista teiste inimeste sisemist reaalsust või maakaarti kellega suhtleme, kuna meil igaühel on elus navigeerimiseks oma maakaart.

Pole läbikukkumisi, on vaid tagasiside. See tähendab, et me kõik teeme vigu ja kogeme tagasilööke kuid meil on valida kas lasta takistusel end heidutada ja loobuda või proovida ikka uuesti ja uuesti. „Tagasiside“ siin kontekstis on mingi olukorra tulemus või tagajärg mitte pelgalt  teiste reageering olukorrale.

Iga käitumise taga on positiivne eesmärk, mis viitab sellele, et kui leida iga inimese käitumises positiivset eesmärki, siis avardab see inimese tolerantsust ja sellega koos suhtlemisvõimet.

NLP on väga praktiline, see on mudelite, oskuste ja meetodite kogum, kuidas selles maailmas tõhusalt mõelda ja tegutseda.

Kui tundsid siin ära ennast, tekkis huvi ja innustus, siis oled valmis avama oma mõttemaailma uutele võimalustele

Milline kasu võib inimesel olla NLP-st?

Allpool vaid mõned küsimused, millele saab valiku lahendusi toetudes NLP mudelitele ja rakendusviisidele:

 • Millest mõtleb inimene keerulises situatsioonis?
 • Kuidas mõtleb juht oma äri arendades?
 • Miks ebameeldivad minevikukogemused teevad haiget siin ja praegu? Kas see peab siis kestma terve elu?
 • Kuidas inimene piirab ennast ja ei luba endale olla õnnelik, saavutada eesmärke oma elus?
 • Mida ma pean tegema, et minu suhted laste/partneriga oleksid paremad, et vähendada konflikte?
 • Miks inimene kardab avalikku esinemist, oma ülemust, õhtul pimedas? Kas ta peab seda kannatama igavesti…?
 • Kuidas toimivad maailma edukamad inimesed? Kas see o­n pärilik või saan ka mina seda õppida?
 • Miks ma õpin ja õpin (võõrkeelt, uut tehnoloogiat…), kuid ei ole rahul tulemusega?
 • Kuidas siis õppida?
 • Kuidas suhelda teistega nii, et ma saavutaksin tulemuse?
 • Kuidas manipuleerida ja kaitsta ennast manipulatsioonide eest?
 • Mis o­n kaasaegne hüpnoos? Kas seda saab ise õppida? Kas seda saab igapäevases elus kasutada?
 • Kuidas koostada reklaami?
 • Kuidas võita valimistel?
 • Kuidas juhtida alluvaid?
NLP käsitleb
 • Eduka ja mitteeduka kogemuse struktuuri – miks ja kuidas inimene eelistab läbida sündmusi ühel, mitte teisel viisil ja kuivõrd on seda konkreetsel inimtüübil võimalik üldse muuta (ehk, kas mina ikka saan olla õnnelik/ kas ma saan olla õnnelikum kui praegu ...)
 • eesmärkide saavutamist, miks tavaeesmärkide saavutamise puhul räägitakse heast tulemusest kui on 30% saavutatud ja NLP tehnikate abil seda mitmekordistatakse
 • ebameeldivate sündmuste ja mälestuste “töötlemise” mehhanismi
 • tehnikaid foobiatega
 • suhtlemise ja mõjutamise kunsti ja sõnade mõju inimestele. Kas mina suhtlejana võin  kätte saada taset „parimad sõnastused ja vastused igal ajal ja igas kohas“ või saadab mind pigem juhuslik õnn.
 • edukuse modelleerimist. Mis on sinu elus ja sinu tüübi jaoks edukuse kood ja kas selline asi üleüldse eksisteerib või on see  üksikute „valitute“ jaoks.
 • enda ja teiste inimeste mõtlemisfiltrite selgitamist
 • uskumuste ja väärtuste süsteemi
 • oma seisundite juhtimist, miks taas ja taas kogen ma neid tundeid, mis mulle ei meeldi ja kas seda „suletud ringi“ saab ükskord elus täielikult kontrollida ehk valitseda oma sisemust mitte vastupidi
 • ajaliine ja suhet ajaga ning palju-palju muud.
NLP kasutusvaldkonnad on
Nõustamine, haridus, müük, reklaam, ettevõtlus, artistid, perekond jne. Sõltumata ametist või elukutsest enamik NLP õppijaid otsivad „võtit“ kuidas paremini ja efektiivsemalt suurendada oma edukust ja tööalast tõhusust.
 • Kui oled müüja -  õpid kuidas veelgi tõhusamalt suhelda oma klientidega
 • Kui oled terapeut, treener või õpetaja  - õpid kuidas aidata oma klientidel ellu viia suuri muutusi vaid mõne kohtumisega
 • Kui oled ettevõtte omanik või juht  - õpid kuidas on võimalik ületada takistusi, et jõuda oma äris järgmisele tasemele ning muuta oma meeskond motiveerituks
 • Kui oled töötaja - õpid kuidas püsida motiveerituna, osata juhtida ennast keerulistes olukordades ning suhelda efektiivsemalt.oma kaastöötajatega
NLP eelised võrreldes teiste meetoditega
 • NLP o­n kaasaegne s.t. vastab tänapäeva inimese tempole – soovile omandada uut oskust kiirelt ja kvaliteetselt
 • NLP o­n tehnoloogiline s.t. uued oskused o­n kohandatud erinevatele inimestele
 • NLP ei uuri, miks inimese elus o­n tekkinud mingi häire, haigus või probleem, vaid aitab omandada uut käitumist, mõtlemist selle ületamiseks – seega suurendab valikuvõimalusi
 • NLP põhiküsimus ei ole miks, vaid kuidas. NLP-d ei huvita MIKS o­n inimese elus tekkinud mingi häire või probleem, vaid NLP põhiküsimuseks o­n KUIDAS leida lahendus. NLP o­n orienteeritud lahenduse, mitte põhjuse leidmisele, kuna see viib inimest edasi
 • NLP ei ütle, mis o­n õige või vale, NLP käsitleb asju/ nähtusi/käitumisviise seisukohalt, kas need o­n selle konkreetse inimese jaoks KASULIKUD või MITTEKASULIKUD konkreetse inimese enda seisukohast.
NLP Eestis

Eestisse jõudis NLP 90ndate aastate keskel esimeste  Läänes õppinud eestlastest treenerite läbi, kes tõid NLP "sisse" peamiselt Soome ja Kanada instituutide kaudu (nende hulgas ka Meta-Profiti treener Alexander Kotchubei). Nende juhtimisel alustasid ka esimesed NLP huviliste õppegrupid, kellest paljudest o­n nüüdseks samuti saanud treenerid.

Läbi aastate o­n NLP õppegruppidesse koondunud palju isiksuse arengust huvitatud inimesi, kes o­n oma aktiivse kaasamõtlemisega NLP-d ka arendanud ning edasi viinud ning kes NLP-filosoofiat edasi kannavad.

Nüüdseks o­n NLP ka Eestis leidnud suurt kõlapinda ning suure toetajaskonna. Selles o­n kindlasti suurim teene meetodil endal - loogiline, kaasaegne ja piisavalt arusaadav "mittepsühholoogilisele" inimesele ehk siis NLP õppimine ning kasutamie ei eelda eelnevat erialast haridust. Enam ei ole Eestis sagedane olukord, kus rääkides NLP-st puutud kokku küsimusega: "Mis asi see küll o­n?"... Inimesed arutavad, mõtisklevad selle üle, jagavad teineteisega häid ja toimivaid tehnikaid ning võtteid (seda ka ajakirjanduse vahendusel), diskuteerivad erinevate treenerite õpetamismeetodite üle. Kuna NLP leiab rakendust ja o­n efektiivne erinevates valdkondades (isiklik elu, töö, äri), siis igaüks võtab sellest just temale vajaliku osa.

Hetkel saab Eestis NLP tehnoloogitega kaudselt tutvust teha erinevates firmades, mitmed koolitusfirmad kasutavad seda ühe metoodikana kuid täisväljaõppe kursuseid viivad läbi üksikud (Meta-Profit Tallinnas ning AKKA koolitus Pärnus). Valiku saab teha toetudes enda eelistustele treeneri või õppimise stiili, korralduse osas.

NLP areneb ka tänapäeval väga aktiivselt, uurides uusi suundi, kuna NLP-s ei ole seatud väga rangeid piire, mis annab võimaluse kõigile õppijatele-tegijatele tuua sisse omanäoline, uudne element (jäädes loomulikult NLP raamidess.

NLP maailmas

Kokku o­n nüüdseks tiksunud üle 40 aasta, millal maailm kuulis esimest korda lühendit NLP. Selle uudse rakenduspsühholoogia suuna algatajad oli R.Bandler (informaatika ja matemaatika magister) ning J.Grinder (keeleteadlane, treener ja kõnemees). NLP sai alguse küsimusest, mis võimaldab ühel inimesel olla teisest edukam selle mõiste kõige laiemas tähenduses.

NLP loojad modellerisid selleks kolme maailma kuulsat psühhoterapeuti – Virginia Satiri (arendas välja peeterapia), Frederick Perlsi (gestalt psühholoogia looja) ja Milton Ericksoni ( kliinilise hüpnoteraapia looja). Selle tulemusel ilmus nende sulest „The Structure of Magic Volumes I & II“ (1975, 1976), „Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, Volumes I & II“ (1975, 1977) ja „Changing With Families“ (1976). Need tööd saad edaspidiseks Neuro Lingvistilise Programmeerimise metoodika aluseks.

NLP iseärasus o­n see, et see arvestab inimeste psühholoogilis-kultuurilisi iseärasusi ja o­n väga paindlik.  Seetõttu o­n igal maal NLP-l omad iseärasused, mis o­n NLP õppimisel ning omandamisel väga oluline. Samas o­n kõige aluseks põhitehnikad ning süvatehnikad, milleni NLP-d uurides o­n jõutud.

NLP o­n hetkel aktiivse ja toimiva psühhotehnoloogiana kasutusel üle maailma ning ei ole sellist arenenud riiki, kus seda ei tunta. Maailmas lähenetakse väga erinevalt ka NLP-alasele koolitusele – on temaatilisi lühikursusi ja pikemaajalisi väljaõppekoolitusi, mis annavad vastava taseme diplomi..

NLP innustab uutmoodi mõtlema ja uusi valikuid tegema ning tunnustab igasuguse tegevuse all peituvaid positiivseid kavatsusi, mis kasvab välja iga põlvkonna uutest ideedest, kogemustest ja edulugudest.Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240