AvalehtSupervisioon /  Inimeste Juhtimise Kunst
Inimeste Juhtimise Kunst

Inimeste Juhtimise Kunst

Kestvus: 2 päeva

Eesmärk: antud koolituse laiem eesmärk o­n õpetada osalejatele teiste inimestega professionaalse ümberkäimise kunsti selliselt, et neid lihtsamini kaasata planeeritud tegevustesse, võimaldada juhil kergemini saavutada püstitatud eesmärke koos oma meeskonnaga. Väärtustada enam juhtimistöö "pehmet poolt".

Koolitus sobib kõigile inimestele kes o­n oma igapäevases töös juhi positsioonil või kes muudes eluvaldkondades satuvad sageli juhi rolli. Kes soovivad endas arendada liidri jooni, kellele o­n vajalik suurem veenvus, erinevate inimestega professionaalse ümberkäimise oskus ning teadmised, kuidas teisi inimesi suunata.

Koolitus käsitleb näiteks selliseid põnevaid teemasid kui inimtüüpide erinevused - kuidas nendega arvestada, et juhtimisel paremaid tulemusi saavutada, miks inimesed nii erinevalt käituvad. Professionaalne inimeste juht oskab leida head kontakti väga erinevate inimtüüpidega. Tihti o­n juhtide jaoks oluline küsimus seotud juhtimisstiiliga ning sellest tuleneva käitumisega - milline stiil sobiks mulle, kas selline teguviis o­n sobilik või mitte. Ei ole häid ega halbu juhtimisstiile, ent igal stiilil o­n oma erinev mõju teistele inimestele. Koolituse raames o­n osalejatel võimalik erinevaid stiile tundma õppida ning leida endale sobivaim.

Oluliseks osaks koolitusest o­n ka eneseanalüüs, et paremini teadvustada enda juhtimispõhimõtteid, isiksuse tugevusi ja nõrkusi, oma loomupärast stiili, seniseid kogemusi juhtimistöös. Igale inimeste juhile o­n olulisteks alateemadeks ka pingeliste olukordade lahendamine ning inimeste motiveerimine.

Koolitus sisaldab nii teooria kui praktikumide osa (arutelusid, harjutusi, juhtumite analüüsi, tehnikate praktiseerimist).

Põhikoolituse lõppedes toimub grupi soovil ka võimalik koolituse jätkupäev, mis toimub juhtimisactioni meetodil - väljasõiduga, kus teostatakse vabas õhus erinevaid aktiivseid ülesandeid. Need võimaldavad end juhina proovile panna, praktikas katsetada omandatud teadmisi, erinevaid lähenemisi meeskonna juhtimisele. Kogeda, millised inimeste juhtimise võtted ja stiilid o­n teie jaoks toimivad ja millised mitte. Ka teiste osalejate praktilise tegevuse jälgimine o­n väärtuslikuks õppimiskogemuseks. Jätkupäev toimub vaid soovijatele.

TEEMAD:

  • Hea inimeste juhtimise alused. Endale sobiva juhtimisstiili leidmine. Milliseid juhtimisstiile kohtab tänapäeva organisatsioonides. Juhtimisstiili väljendumine käitumises, sobivus konkreetsesse keskkonda ja kultuuri. Millel põhineb töötajate usaldus, juhi autoriteet. Juhi tegelik suhtumine ja hoiak töötajate suhtes.
  • Inimtüübid juhtimises ja juhina suhtlemine - kuidas paremini mõista inimeste eripärasid ja nendega arvestades saavutada paremaid juhtimistulemusi - alluva näidisprofiili koostamine. Hea kontakti loomine kui eeldus inimeste suunamiseks, mõjutamiseks. Juhi suhtlemiskompetentsuse täiustamine - argumenteerimise, mõjutamise oskused. Meeskonna suunamine ühiste eesmärkide saavutamisele. „Peegeldamistehnika“ kui juhi igapäevane suhtlemisalane töövahend.
  • Toimetulek keerukate juhtimissituatsioonidega. Iga juhi elus esilekerkivad keerukad situatsioonid inimeste juhtimisel. Kuidas nendega toime tulla: Konfliktsete suhete juhtimine, meeskonnasisene konkurents, varjatud vastupanu ja muud juhi ees seisvad väljakutsed. Suhete mustrite toime kollektiivi elus. Juhtumite analüüs.
  • Inimeste motiveerimine. Liidri kui eeskuju mõju meeskonna motivatsioonile, pühendumusele. Juhi võimalused töötajate motivatsiooni suunamisel. Demotivatsiooni vähendamine - mis lõhub inimese töötahet. Kust saab alguse inimese motiveeritus? Probleemile ja eesmärgile orienteeritud inimesed. Klassikalised ning uudsed mudelid inimese motivatsiooni analüüsimiseks

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 10-14 inimest.

Hind: Soodustused varastele registreerujatele, püsiklientidele, meie Facebook´i fännidele ja 2 ning enama inimese osalemise puhul ühest organisatsioonist. Küsi ka hinnapakkumist sisekoolituse korraldamiseks antud teemal.

Märkused: firmasisene koolitus; avatud koolitus

Tellin kursuse siit

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240