AvalehtSupervisioon /  Mõjuva esinemise tehnoloogiad
Mõjuva esinemise tehnoloogiad

Mõjuva esinemise tehnoloogiad

Kestvus: 2+1 päeva

Selle praktilise esinemisoskuste treeningu fookuses o­n osalejate esinemisjulguse tõstmine, sisemise enesekindluse suurendamine ja nende esinemiste veenvamaks muutmine. Koolituse sihtgrupiks o­n erinevate valdkondade töötajad, kes peavad oma töös läbi viima esitlusi oma kolleegide ringis või siis esinema avalikkuse ees.

Keskendume eraldi tehnikatele, mis võimaldavad üle saada esinemisärevusest ning käsitleme kommunikatiivseid tehnikaid, mis võimaldavad kuulajani paremini jõuda, olla mõjuvam, oma sõnumit selgemalt ja atraktiivsemalt edasi anda. Õpime tundma iga esineja tugevusi esinemisel ning teeme läbi harjutusi, mis võimaldavad õpitut proovida ja praktikasse rakendada. Koolitusprogrammi viimasel koolituspäeval rakendame õpitud tehnikaid ning analüüsime tulemusi.
Mitte alati ei ole esinejal ettevalmistuseks piisavalt aega, seega peab esineja olema võimeline kiiresti reageerima, end koguma, infot organiseerima ning selle veenvalt esitama.
Eesmärgid:
• Omandada tehnikaid, mis aitaksid saavutada suuremat sisemist enesekindlust
esinemisel, üle saada esinemishirmust.
• Õppida muutma oma esinemisi mõjuvamateks, toetudes oma isiksuse eripäradele ning esinemistehnikatele.
• Anda teadmisi, kuidas esinemist kavandada, kuidas ja millega alustada, kuulajate tähelepanu hoida ja esinemist mõjuvalt lõpetada; kuidas vältida suuremaid vigu esinemisel.
• Rakendada ja harjutada õpitud tehnikaid praktikas.


TEEMAD:

  • Psühholoogiline ettevalmistus esinemiseks. Milline o­n minu isiksuse omapära ja milline minu isiksuse mõju. Suhtlemisvahendid ja nipid - kõnetehnikad, hääl, tekst, kehakeel. Miks, mida ja kuidas inimesed kuulavad.
  • Enesejuhtimine esinemisprotsessis. Kas esinemishirmud peavad olema, kui palju neid võiks olla ja kuidas neid juhtida (kui ei saa kuidagi neist lahti). Ärevus, rambipalavik, läbikukkumishirm... – kuidas selle „haigusega“ toime tulla, sisemised tehnikad.
  • Esinemisprotsessi tahud. Millest ja kuidas alustada esinemist (loovusharjutus). Kus ja kuidas esinejad siin komistuvad? Kuulajate tähelepanu hoidmine - esitluse juhtimise vorm, stiil, veenvus jm. vajalikud „asjad“. Esinemise kestvus, ajaline jaotus ja lõpetamise viisid.
  • Tehnoloogiline ettevalmistus esinemiseks. Kuidas kavandada esinemisprotsessi, kuidas koostada plaani. Plaan paberil ja plaan peas – kuidas neid omavahel paremini toimima panna. Ajakava planeerimine. Abimaterjalide koostamine – millised viisid o­n head ja toimivad, millised o­n kõrge ebaõnnestumise riskiga seotud. Teksti ettevalmistamine ja märkmete tegemine – mida silmas pidada. Mind-map tehnika.
  • Kuulajad. Auditooriumi hindamine, diagnostika ja kuulajate liigitamine enda jaoks toetaval moel. Auditooriumiga liitumise tehnikad. Auditoorium ja grupid, nende juhtimine esinemisel.

Koolituse hind 1-le osalejale: 375 EUR. Hinnale lisandub käibemaks 20%. Hind sisaldab 3-päevast koolitust, õppematerjale, kohvipause, lõunasööki. Soodustused mitme osaleja puhul ühest ettevõttest ning riigiasutustele.

Järgmine avatud kursuse toimumisaeg: vaata kalendrist

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240