AvalehtSupervisioon /  NLP Põhikursus
NLP Põhikursus

NLP Põhikursus

NLP PÕHIKURSUS

NLP Põhikursus o­n võimalus NLP teooria ja praktikaga lähemalt tutvust teha, saada ülevaade sellest, kuidas toimuvad meie mõtlemisprotsessid, miks inimesed teevad oma otsuseid nii nagu nad teevad, miks mina ise käitun nii ja mitte teisiti ningkogeda seda enda peal tehes läbi erinevaid ülesandeid praktilise psühholoogia valdkonnast. Põhikursuse sisaldab endas NLP põhitehnikaid ja -teemasid, mis o­n kui "põhiinstrumendid" teie "elu tööriistakastis". Põhikursus o­n hea nii nendele, kes alles alustavad oma tutvust NLP-ga kui ka neile, kes sellest teoorias palju teavad (nt raamatutest või internetist), aga ei ole saanud võimalust õppida neid teadmisi rakendama.


Õppekorraldus

Põhikursus o­n väga praktiline – individuaaltööd, grupitööd, arutelud, kogemuste jagamine -  igaüks leiab enda jaoks selle, mis just talle sobiv, vajalik o­n. Iga moodul annab kaasa kohustuslike kui fakultatiivsete harjutuste kogumi, et tulemuslikult ette valmistada järgmiseksnii mooduliks.
Täismahus Põhikursus koosneb 13-st moodulist (õppemaht kokku 208 tundi) ja 3-st praktika moodulist (kokku 48 tundi). Iga moodul o­n 2-päevane ja toimub reeglina 1 x kuus nädalavahetusel Meta-Profiti koolitusruumides Tallinnas Koskla 16.
Praktika mooduli eesmärk on kinnistada varem läbitud teemasid ning koguda kindlust ja usku endasse, et jätkata järgmise õppimisperioodiga. Moodul annab võimaluse õppida lahendama erinevaid juhtumeid ja nägema teisi vaatenurki tuginedes eelnevalt läbitud  Põhikursuse moodulitele. Kui varem läbitud teooriaosa või  harjutus on tekitanud küsimusi või mõtteid, siis praktika moodulis saab Alexander Kotchubei käe all nendega süvendatult tegeleda. 
Juulis ja augustis õppetööd ei toimu.
Põhikursuse läbimine annab kas NLP osaleja või NLP Practitioner taseme tunnistuse. NLP Practitioner taseme eelduseks on Põhikursuse läbimine minimaalselt 90% ulatuses ja NLP Practitioneri nõuete täitmine (sh lõputöö ehk MindMapi esitamine) .
 
 
Registreerumine

Kursusele registreerumine toimub kodulehel Kalendri all vastavat kursust valides. Registreerumiseks on vaja täita sooviavalduse ankeet ja tasuda tagastamatu ettemaks 40 € Ettemaks on osa esimese mooduli õppemaksust. Ettemaksu ei tagastata kui kursusele soovija mingil põhjusel koolituses osalemisest siiski loobub.
 

Koostöö kokkulepe

Õppija ja meie vahel sõlmime NLP Põhikursuse ajaks kokkulepe, mis kajastab mõlema poole koostöö üksikasju – õppimise sisu, vormi ja tasumise osas.  Kokkulepe on tähtajaline ja koostatakse peale esimest moodulit  kogu NLP Põhikursuse kohta. Põhikursus kestab 13 moodulit, õppetöö ei toimu juulis ja augustis.


Õppemaks

  • Registreerumiseks on vaja täita sooviavalduse ankeet ja tasuda tagastamatu ettemaks 40 €. Ettemaks on osa esimese mooduli õppemaksust. Ettemaksu ei tagastata kui kursusele soovija mingil põhjusel koolituses osalemisest siiski loobub.
  • NLP Põhikursuse õppemaks on 1 840 EUR, ühe mooduli õppemaks 130 EUR, praktika mooduli õppemaks 50 EUR .
 
See on terviklik summa ja õppemaks ei vähene, kui puudud kursuse jooksul ühest või mitmest õppemoodulist. Kolme kuu või pool aasta kaupa tasudes tuleb teha ülekanne ka selle kuu eest, kui koolist puudud. Puudutud moodulid saab järgi teha „nooremate" juures, kui nemad on vastavate  teemadeni jõudnud ja siis eraldi tasuda  ei ole vaja.

Kursuse eest korraga tasudes on summa 10% väiksem –  1 656 EUR

Soovi korral saab kursuse eest:
  • tasuda 2 (kahes) võrdses osas 920 EUR.
  • 3 mooduli kaupa tasudes 390 EUR. (tasudes praktika moodulid eraldi)

Tasumine toimub väljastatud arvete alusel vastavalt maksetähtajale.
Kui sulle selline tasumiseviis mingil põhjusel ei sobi, arutame üheskoos ja leiame sobiva lahenduse.
 

  • Meta-Profit võimaldab Põhikursusest osa võtta ka avatud kursuse raames, järgimata kursuse jooksvat koolituskava ja osaleda vaid endale huvi pakkuvas moodulis. Sel juhul on ühe mooduli õppemaks 145 EUR.
  • Iga moodulit on võimalus tulla kordama jooksva Põhikursuse ajal. Mooduli kordamistasu on 40 EUR.

Õppemaksule lisandub käibemaks 20%.
Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja paljundusmaterjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid, 30 – 45 lk. mooduli kohta.
Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, s.h. õpperaamatud, transport ja toitlustamine katab õppija ise.


NLP Põhikursuse õppekava
 
NLP Põhikursuse õppekava tekitab uudishimu ja innustust ning annab Sulle võimaluse avada oma mõttemaailm uutele võimalustele, mille eesmärk on suurendada sinu valikuvõimalusi ja parandada elu kvaliteeti. Kursus hõlmab mitmeid kasulikke oskusi, käitumismustreid ja tehnikaid viisil, mis muudab need kergesti kasutatavaks, et lisada need oma elu „seljakotti“.
 
Praktika mooduli eesmärk on kinnistada varem läbitud teemasid ning koguda kindlust ja usku endasse, et jätkata järgmise õppimisperioodiga. Moodul annab võimaluse õppida lahendama erinevaid juhtumeid ja nägema teisi vaatenurki tuginedes eelnevalt läbitud  Põhikursuse moodulitele. Kui varem läbitud teooriaosa või  harjutus on tekitanud küsimusi või mõtteid, siis praktika moodulis saab Alexander Kotchubei käe all nendega süvendatult tegeleda. 
 

1. MOODUL:SUHTLEMISE ANATOOMIA

Vaatleme millised inimtüübid o­n olemas ja kuidas nendega toimida. Millist tüüpi olen mina.
Miks meie kontakt teise inimesega ei ole alati efektiivne?
Kuidas oma vestluspartnerit "diagnoosida".
Kuidas luua kontakte erinevate inimestega, sõltumata nende eripäradest ja saavutada tulemusi.
Vaatleme mis keelt räägivad inimese silmad ja kuidas seda infot kasutada heade suhete loomiseks.

 
2. MOODUL: INIMESE MÕTLEMISE ANATOOMIA

Vaatleme kuidas inimene mõtleb ja millised o­n selle protsessi "osakesed".
Kuidas "diagnoosida" enda ja teise inimese mõtlemisstiili.
Mõtlemisstiilide erinevuste kaardistamine.
Praktiseerime ebameeldiva kogemuse leevendamist

 
3. MOODUL: EESMÄRGID JA TULEMUSED


Kuidas saavutada oma eesmärke, vaatamata ettetulevatele raskustele.
Kuidas muuta enda tegevust tulemuslikuks.
Kaasaegsed eesmärgi saavutamise tehnoloogiad.
Hästi formuleeritud eesmärk - mõtlemise ja enese väljendamise kunst

 
4. MOODUL: OMA TUNNETE JUHTIMINE - TASAKAAL VÕI ...?


Kuidas käituda pingelises situatsioonis, kuidas efektiivselt lahendada konflikte nii enda elus kui ka ümbritsevas keskkonnas.
Kuidas juhtida enda tundeid, emotsioone luues ankruid, kasutades assotseerumist-dissotsseerumist jt tehnikaid

 
PRAKTIKA moodul
 
 
5. MOODUL: KUIDAS MA NÄEN MAAILMA.  USKUMUSED ja VÄÄRTUSED


Uurime kuidas uskumused mõjutavad inimese enesetunnet ja käitumist.
Piiravad ja toetavad uskumused. Kuidas elada harmoonias ümbritseva maailmaga ja arendada endal kasulikke uskumusi.
Mida teha, et piiravad uskumused ei oleks enam minu „seljakoti“ osa.
Millised väärtused on minu alateadvuse motivaatoriks ja kuidas neid muuta saab?

 
6. MOODUL: SÕNADE MAAGIA. LINGVISTIKA AABITS


Siin õpime kahte lingvistilist mudelit - Metamudel ja Miltonmudel.
Nende praktiline kasutamine õpetab kuidas suhtlemist võimalikult efektiivseks muuta, kuidas teisi inimesi veenda, mõjutada nende hoiakuid.
Kuidas kasutada teise inimese kõne iseärasusi enda eesmärkide saavutamiseks.

 
7. MOODUL: STRATEEGIAD JA ÕPPIMISSTRATEEGIAD


Me kõik kasutame elus oma strateegiaid, kuidas aga hinnata oma strateegiate efektiivsust. Uurime kuidas koostada ja arendada efektiivseid strateegiaid.
Milliseid strateegiaid kasutavad edukad inimesed?
Õpime kuidas omandada uusi oskusi, sõltumata nende raskusest – praktiseerime erinevaid strateegiaid.

 
8. MOODUL: AJALIINID


Kuidas o­n inimesel aeg sisemiselt „paika pandud“.
Kuidas ja mille poolest erinevate ajaliinidega inimesed igapäevases elus erinevad.
Vaatleme kuidas juhtida enda ja teise inimese ajaliine – kuidas luua paremat tulevikku.
Põhilised ajaliinid inimestel (kuidas inimene tajub aega ja sündmusi ajas).
Individuaalse ajaliini selgitamine.

 
PRAKTIKA moodul
 

9. MOODUL: METAPROGRAMMID


Metaprogrammide all mõistetakse inimese psühholoogilisi iseärasusi, mis määravad tema tegutsemise viisi erinevates situatsioonides.
Seitsme põhilise metaprogrammiga tutvumine, mida me määratleme iseenda juures ning õpime seda tegema teiste inimeste puhul.
Kuidas see aitab mõista teise inimese käitumist, enda tegutsemise "iseärasusi", vähendada konflikte, muuta suhtlemist efektiivsemaks, jne jne.

 
10. MOODUL: PROBLEEMIDE LAHENDAMISE TEHNIKAD


Kuigi probleemilahendus o­n klassikaline teema, o­n NLP-s arendatud omanäolised uudsed ja eriti efektiivsed tehnikad, mis aitavad konstruktiivselt lahendada nii enda kui ka teistega seotud probleeme.
Vaatleme millistesse raamidesse inimene takerdub probleemses olukorras.
SCORE tehnika.

 
11. MOODUL: METAFOORID ja LOOD

Kuidas rääkida nii, et inimesele jääb teie sõnum meelde?
Mis on lugude rääkimise põhitõed?
Kuidas luua metafoore ja kasutada neid uute lahenduste leidmiseks?

 
12. MOODUL: NLP rakenduslikud teemad


NLP ja tervis
NLP tehnikad, mis aitavad inimesel säilitada tervist.
Tervise metafoorid ja minu tervise metafoor.
Platseebo-efektid igapäevases elus.
NLP ja raha
Raha – unikaalne vahend, kuid mille koha leidmisega meie mõtetes tekib raskusi ja segadusi.
Loogiliste tasandite võimekus ja nõrkus raha fookuses.
Meie hetkeseisu „moonutamise“ nipid.
NLP ja müük
Müügi olemus - milline see on?
Müügilingvistika - sõnad, laused, argumendid.
Kliendi sisemised tasandid - kuidas liituda ja neid ära kasutada müügi jaoks.

 
PRAKTIKA moodul

 
13. MOODUL: NLP ja PAARISUHTED

Paarisuhted o­n teema, mis paljude inimeste jaoks võib olla aeg-ajalt vajalik ja enamasti aktuaalne. See o­n eriti hea tasakaalu puudumisel paarisuhetes ja probleemide olemasolul. NLP-s o­n paarisuhete teema hästi arendatud ja olemas „NLP paarisuhete tehnikad“, mida me sellel moodulil ka õpime. See o­n vaba moodul soovijaile, võib osaleda ka kaaslastega.
 

Jaga seda:

Teised kategooria alateemad:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240