AvalehtSupervisioon /  Psühholoogiline koostöö arendamise treening „Pai tegemise koolitus”

Psühholoogiline koostöö arendamise treening „Pai tegemise koolitus”

Selle koolituse eesmärgiks on, et töötajad hakkaks enam väärtustama ennast ja oma tööd, õpiksid analüüsima iseennast ja teisi, oskaks leida töökeskkonnas neid impulsse, mis annavad positiivse laengu ning samuti pakkuma „paisid” oma kolleegidele. Teistega arvestamine, üksteise tunnustamine ning tugevnev ”meie”-tunne kujundab kollektiivi igapäevast tööd ja õhkkonda oluliselt mõnusamaks.

Tunnustamine võib tunduda lihtne ja mõnele on see jällegi harjumatu tegevus. Mõni inimene vajab seda palju ning mõni üldse mitte. Mõni soovib avalikku kiitust, mõni vaikset õlalepatsutust, mõni omavahelist vestlust, mõni hoopis rahalist preemiat. Koolitusel ongi oluline lisaks käsitletavatele teemadele paremini tundma õppida oma kolleege – kui palju ning millisel viisil keegi vajab seda paid. Millised on meie psühholoogilised eripärad ning mõtlemisviiside erisused?

Oluline on üles leida ka ”positiivsuse lekked” kollektiivis – kas üldist meeleolu viivad alla hommikused uudised ajalehes, abivalmiduse vähesus, kolleegi pidev valjul häälel kurtmine, isiklikud probleemid?... Milliste lekete mõju on võimalik ühiselt vähendada?
 
Koolituse eesmärgid:

 • Arendada töötajates meie-keskset mõtlemist, enam väärtustada iseennast, oma meeskonda ja oma tööd.
 • Õppida kujundama töökeskkonda ja psühholoogilist õhkkonda positiivsemaks ning võtma isiklikku vastutust selle eest.
 • Õppida paremini tundma iseenda ning kolleegide eripärasid tunnustamise valguses ning õppida „pai tegemist”.
 • Leida meeskonna positiivsuse allikad ja võimalikud takistused nendele.
 • Tundma ja kasutama õppida konstruktiivseid suhtlemistehnikaid keerulisemates olukordades.

 
TEEMAD:
 

 • Efektiivse koostöö mudel „5+”, selle elemendid ja omavaheline koosmõju positiivsema töökeskkonna kujundamisel.
 • Hästi toimiva meeskonnatöö psühholoogilised põhireeglid. Kas meie kultuur soosib tunnustamist.
 • Isiksused tunnustamisvajaduse ja pai-saamise valguses. Kui palju me vajame positiivset tagasisidet töökeskkonnas ja millisel viisil. Mõned eneseanalüüsi võimalused ning kolleegide eripärade märkamine.
 • Enesejuhtimise oskused kui alus positiivsele kollektiivile. Kust leida positiivsust ja mis annab inimestele töökeskkonnas „särtsu”.  

 
Peamised toetavad suhtlemisoskused tööl – kuidas suhtlemisel anda võimalikult enam positiivseid sõnumeid ja säästa üksteist ja iseennast tarbetutest pingetest.
 
Teemakäsitlus, grupitööd, arutelud, situatsioonide analüüs, psühholoogilised mängud, harjutused..
 
 
Koolitusel kasutatavad psühholoogilised meetodid:
Kõigi Meta-Profiti rakenduslike meetodite seast oleme antud koolitusprogrammi läbiviimiseks valinud järgmised:

 • NLP e. neurolingvistiline programmeerimine (viimastel kümnenditel maailmas ja üha enam ka Eestis suurt tunnustust leidnud rakenduspsühholoogia haru, mille märksõnadeks on kõrge rakenduslikkus ja efektiivsus. Samuti on NLP eripäraks eesmärk omandada uus teadmine/oskus kiirelt ja kvaliteetselt)
 • Action learning – õppimine mängu ja aktiivtegevuste kaudu.

 
Koolitaja:
Antud koolitusprogrammi läbiviijaks on Meta-Profiti kogenud konsultant-treener, Inna Gorislavskaja, kaastreeneriks on treener-konsultant Margus Salumets või Sirle Roots.
 
Sihtgrupp: soovituslik kõikidele
 
Grupi suurus:optimaalne grupi suurus on kuni 15 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.
 
Kestvus: 2 päeva

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240