AvalehtSupervisioon /  Psühholoogiline meeskonnatöö-action
Psühholoogiline meeskonnatöö-action

Psühholoogiline meeskonnatöö-action

Psühholoogiline action o­n meeskonnatreeningu vorm, mis sisaldab endas psühholoogilisi aktiivtegevusi-mänge-harjutusi, mille raames peab meeskond eelkõige oma vaimu „käivituma” ning lahendama erineva raskusastmega ning fookusega ülesandeid.
Treeningu käigus o­n meeskonnaliikmetel võimalik kogeda, teadvustada ning analüüsida oma tegelike koostöömustrite toimimist, nende efektiivsust, kitsakohti ning leida paremaks muutumise võimalusi. Aktiivtegevused nõuavad igalt liikmelt oma panust, aktiivset osalemist ning võivad olla üles ehitatud keskendudes erinevatele fookustele (selguvad teie organisatsiooni vajaduste ja eesmärkidega tutvumisel). Näiteks:

 • ühtsustunde suurendamine ning ühise eesmärgi nimel pingutamine
 • isiksuste omavahelise sobivuse saavutamine, konfliktide vähendamine
 • parem kommunikatsioon meeskonnas
 • jpm.

Psühholoogiline action võib toimuda nii siseruumides kui vabas õhus. Väga positiivne o­n, kui saab koolituse korraldada väljasõiduga tavapärasest erinevasse keskkonda ning osa aktiivtegevusi-mänge läbi viia väljas, kombineerides ülesandeid ka füüsilise liikumisega.
Enamasti pakub selline koolituse vorm osalejatele suurt huvi, väga palju mõtlemisainet oma meeskonna ning iseendaga seoses.

Treening põhineb "Meeskonnatöö 5+" (Meta-Profit ©) mudelil, mis koondab endasse peamised edukaks meeskonnatööks vajalikud elemendid (n. energia meeskonnas, koostöökultuur), mida tundes õpib meeskond oma efektiivsust suurendama.

Tegevused võivad olla ka meelelahutuslikuma ülesehitusega (teie soovi korral) ent alati sügava sisu ja tähendusega meeskonnatöö seisukohalt, mis avaneb osalejatele analüüsi käigus.

Psühholoogilise actioni treeningu ülesehitus hoiab kõrgel osalejate aktiivsust, huvi ning motivatsiooni teemade käsitlemisel. Igale aktiivtegevusele eelneb lühike teemakäsitlus ning järgneb analüüs ja arutelu.

Kui leiate selle olulise olevat, keskendume uute teadmiste-oskuste kõrval ka sellele, millistel alustel ja milliseid põhimõtteid järgides teie meeskond toimib – meeskonnatöö reeglite väljatöötamine, kokkulepete väljatöötamine, mille abil parandada tööalast efektiivsust.

Koolituse eesmärgid:

 • Anda võimalus ja oskus enda isiksuse analüüsiks meeskonnatöö ja meeskonnaliikmeks olemise seisukohalt
 • Parandada koostööd meeskonnas
   
 • Vähendada meeskonnasiseseid pingeid ja arusaamatusi
   
 • Suurendada meeskonnaliikmete valmidust koostööks, enda ressursi panustamiseks, tugevdada "meeskonnavaimu"
   
 • Ühtlustada koostööpõhimõtteid firmas/meeskonnas

KOOLITUSE VÕIMALIKUD TEEMAD:

Märkus: koolituse sisuline ülesehitus (teemad) pannakse paika koostöös tellijaga, tutvudes teie meeskonna soovide ja koolitusele seatud eesmärkidega ning arvestades ka koolituse kestvust.

 • Hea meeskonnatöö “tervikpilt” – mida sisaldab endas hea koostöö, millele see toetub ja milline on meie hetkeseis?
 • Meeskonnatöö kultuur, kas see toetab meie eesmärke?
 • Isiksused meeskonnas – kuidas me kõik üksteist mõjutame ja kuidas isiksustena paremini kokku sobituda
 • Hea suhtlemine meeskonnas. Pingete ja konfliktide vähendamine, toetav positiivne suhtlemine
 • Rollide tasakaal meeskonnas, kuidas seda saavutada
 • Meeskonna aktuaalsed probleemid, jooksvate protsesside parandamine
 • Meeskonna identiteet, ühtsus, sünergia
 • Meeskonna energia ja motivatsioon, kuidas seda toetada
 • Muudatustega kohanemine, meeskonnana edasiliikumine

Koolitusteemade käsitlus toimub lühiloengute, psühholoogiliste aktiivtegevuste, õppemängude ja arutelude käigus. Sõltuvalt teie eelistustest saame teemakäsitluse/harjutuste osakaalu muuta – paneme enam rõhku analüütilisele või actioni poolele.


Sihtgrupp: kõik organisatsiooni töötajad; struktuurüksus; töögrupp.

Kestvus: 1-3 päeva. Optimaalsena soovitame teile 2-päevast väljasõiduga treeningut.

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 8-12 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka suuremale inimeste hulgale.

Hind: küsi hinnapakkumist!

Märkused: firmasisene koolitus

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240