AvalehtSupervisioon /  Psühholoogilised inimtüübid juhtimises
Psühholoogilised inimtüübid juhtimises

Psühholoogilised inimtüübid juhtimises

Koolituse programm lähtub individuaalse juhtimise ideest ehk juhtide oskusest mõista oma alluvate psühholoogilisi eripärasid ning neid arvestades saavutada organisatsiooni jaoks suurim efektiivsus.

Koolitus põhineb Metaprogrammide diagnostikal ja tundmaõppimisel – see on uudne NLP rakenduslik mudel, mis iseloomustab inimese mõtlemise ja käitumise eripärasid. Metaprogrammid on välja toodud binaarsetel skaaladel, millel paiknemist on osalejatel võimalik hinnata ja võrrelda seda konkreetse töö, oma meeskonna või organisatsiooni vajadustega.
 
Mis on Metaprogrammid?

See on uudne ja kaasaegne NLP (neurolingvistiline programmeerimine) rakenduslik mudel, mis iseloomustab inimese mõtlemise ja käitumise eripärasid. Metaprogrammid on välja toodud kahe poolusega skaaladel, millel paiknemist hindavad osalejad iseenda kohta ja iga kolleegi kohta. Seega saab iga osaleja kokkuvõtva hinnangu enda metaprogrammide profiili kohta:
  1. oma kolleegide silme läbi (kuidas teised mind näevad)
  2. saab seda võrrelda iseenda nägemusega endast (kuidas mina end näen)
  3. ning võrrelda juhtimismeeskonna koondprofiiliga (milline on meie meeskond keskmiselt ja milline mina selles meeskonnas).
 
Näiteks on üks tuntumaid Metaprogramme „kiire-aeglane”. Üks meeskonnaliige võib olla oma olemuselt aeglasem kui teine. Võrdluses meeskonna üldise tempoga võib mõlema töötaja tempo olla keskmisest aeglasem. Meeskonna jaoks tervikuna võib see sobida kuid võib olla ka problemaatiline. Teineteise eripärasid mõistes suureneb meeskonnaliikmete tolerantsus üksteise erinevuste suhtes.  Metaprogrammid on uudne isiksuse diagnostika viis ja siiani leidnud meie koolitustel väga positiivset vastukaja.

Kui inimene teadvustab paremini enda isiksuse eripärasid, suureneb tema kompetentsus ka teiste inimeste hindamisel. Näiteks läbirääkimiste pidamisel kliendiga, teadvustades tema ning iseenda tempo erinevust võime me oma juttu teadlikult kiirendada või aeglustada.

Metaprogramme jaotame püsivateks-situatiivseteks; tööprotsessiga seotuteks-sotsiaalseteks, jne.
 
Koolitusel osalejatel on võimalik koostada enda metaprogrammide profiil ja näha ennast juhtimismeeskonna üldprofiili taustal – analüüsime konkreetsete profiilide kokkusobivust ja kriitilisi profiile organisatsioonides. Metaprogrammide tundmaõppimine võimaldab hinnata oma töötajate ressursse, tugevusi-nõrkusi teatud ülesannete täitmisel, võimaldab oma meeskonda paremini „tasakaalustada”, alluvate psühholoogilisi eripärasid paremini mõista ning nendega enam arvestada igapäevases juhtimistöös ja suhtlemises.
 
Koolituse eesmärgid:
  • Tundma õppida NLP tehnikaid juhi isiksuse analüüsiks ning isikliku efektiivsuse suurendamiseks juhina.
  • Omandada terviklik mudel iseenda ning oma töötajate psühholoogiliseks diagnostikaks
  • Õppida paremini arvestama alluvate psühholoogiliste eripäradega juhtimisel
 
KOOLITUSE TEEMAD:

Psühholoogilised inimtüübid juhtimises – kaasaegne Metaprogrammide diagnostika alluvate mõtlemis- ja käitumiseripärade kaardistamiseks. Individuaalne juhtimine kui tänapäevase juhtimise suund. Metaprogrammide tundmaõppimine. Eneseanalüüs ja isikliku metaprogrammide profiili koostamine – mina kui juht oma isiksuslike eripäradega antud keskkonnas, sobivus ning kriitilised punktid. Töötaja profiil ning selle analüüs lähtuvalt organisatsiooni, ametikoha vajadustest. Situatiivsed ja püsivad metaprogrammid. Kriitilised metaprogrammid. Töötajate eripärad ja nende seosed motiveerimise ning teiste juhtimisfunktsioonidega.

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240