AvalehtSupervisioon /  Spetsialistist juhiks
Spetsialistist juhiks

Spetsialistist juhiks

Situatsioonid ja probleemid, millega puutuvad kokku karjääriredelil järgmisele astmele edutatud inimesed on sageli korduvad ning seetõttu vajavad need ka tähelepanu, et uut juhti edasi liikumisel toetada. Siinkohal peame silmas eelkõige järgmiseid olukordi: 1) uus kogemusteta juht on värvatud väljast juhtima juba väljakujunenud meeskonda, 2) organisatsioon on sujuvalt ja märkamatult kasvanud ning ühel hetkel on spetsialist "avastanud", et talle on tekkinud mitu alluvat, 3) senist tublit töötajat on tunnustatud ja edutatud organisatsioonis esmatasandi- või keskastmejuhiks. Vaatamata kõigile positiivsetele eeldustele puutume piisavalt sageli kokku probleemiga, kus uus juht ei ole täitnud temale pandud lootusi. Halvimal juhul võib organisatsioon kaotada ühekorraga nii tubli töötaja kui ka potentsiaalse juhi. 
 
Antud praktilisel koolituspäeval leiavad osalejad vastuseid järgmistele küsimustele:
 
- Millised on peamised erinevused spetsialisti ja juhi kohustuste vahel? Millele ma peaksin edaspidi rohkem ja millele vähem tähelepanu pöörama? 
- Kas ma üldse sobin juhiks? Millised omadused mul peaksid olema või millised omadused võivad minu töös juhina takistavad olla?
- Kuidas toime tulla rollikonfliktidega, mis tekivad minu endiste kolleegidega? Kuidas ma peaksin nüüd nendega suhtlema, nende palvetele vastama või pretensioonidele reageerima?
- Milline on juhi jaoks õige käitumise ja suhtlemise viis? Kas ma peaksin valima "pehmema" stiili või siis hoopis vastupidi... Kuidas saavutada autoriteeti ja kuidas enda võimu oleks õige kasutada?
 
Selleks, et olla professionaalne esmatasandi juht või keskastmejuht, o­n vaja nii vastavaid isiksuseomadusi kui ka juhtimisoskusi. Neid mõlemaid saab ning peabki arendama. Muutuvad ülesanded, aja jaotamine, muutub palju omavahelistes suhetes... kuidas sellega toime tulla? Siinkohal on kõige olulisem uue juhi teadlikkus spetsialistist juhiks kasvamise muutustest ning probleemidest ja sellest, kuidas neid o­n võimalik ennetada ning lahendada. 
 
KOOLITUSE TULEMUSED
•   Osalejad on omandanud teadmisi juhi ja spetsialisti erinevatest ülesannetest ja oskavad teadlikult kujundada enda igapäevatööd meeskonna juhina.
•   Osalejate eneseanalüüsi oskused on paranenud ning osatakse hinnata enda tugevusi ning võimalikke riske juhi rolli täitmisel.
•   Osalejate enesekindlus juhina töötamiseks on kasvanud. 
•   Osalejad on saanud teadmisi võimalike rollikonfliktidega toimetulekuks, mis kaasnevad spetsialistist juhiks kujunemisega.
•   Osalejad on omandanud oskuseid suhtlemisviisi ja käitumise kujundamiseks enda alluvatega.
•   Osalejate üldine juhtimisalane professionaalsus on kasvanud läbi saadud teadmiste, oskuste ja kogemuste vahetamise teiste juhtidega.
 
KOOLITUSE TEEMAD:
 
Tööalaste protsesside ja ülesannete muutumine.Mis muudab spetsialisti ja juhi töö sisuliselt erinevaks? Juhina lisandub spetsialistile mitmeid uusi protsesse, mida tuleb jälgida, analüüsida ja suunata. Sellest tuleneb hulk uudseid ülesandeid. Mõned nendest võivad olla mugavad ja sobivad, mõned aga vähem sobivad, ent siiski vajalikud. Kuidas tasakaalustada juhina protsesse ja ülesandeid nii, et oleks tagatud nii tulemused kui ka juhi enda hea töövorm. Milliste protsesside osas on reeglina muutused kõige ulatuslikumad? Heidame pilgu sotsiaalsetele protsessidele, välisprotsessidele jt 
 
Juhi isiksus vs spetsialisti isiksus. Millised omadused peaksid heal juhil kindlasti olema ning millised on juhi töös suure riskiga. Kuidas saada teada, kas mina sobin juhiks? Juhi sobivus lähtudes organisatsioonist kui süsteemist. Iga juht ei sobitu igasse meeskonda ja vastupidi...Eneseanalüüs.
 
Toimetulek rollikonfliktidega ning enese positsioneerimine.Kuidas toimida kui on tekkinud ebamugavustunne suhtlemisel endiste kolleegidega, nüüdsete alluvatega. Lihtsad ja mitmekihilised rollikonfliktid ning nende lahendamise võimalused. Uue käitumismustri sihipärane kujundamine alluvate ja enda juhtide suhtes. 
 
Juht kui meeskonna kultuuri kujundaja.Kultuuri ning tulemuslikkuse seosed. Milline kultuur toetab meeskonna paremaid tulemusi? Suhtlemiskultuuri kujundamise 4 valikut lähtudes võimu kasutamisest juhi poolt. Juhi suhtlemise erinevad viisid ja nendest tulenevad riskid. Juht kui meeskonna infoliikumise kujundaja. Info liikumise  peamised reeglid.
 
 
Sihtgrupp: esmatasandi- ja keskastmejuhid 
 
Kestvus: 1 päev
 
Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n kuni 15 inimest. Vajadusel saab sisekoolituse korraldada ka suuremale grupile.
 
Soodustused: riigiasutustele -10%; avatud koolituse puhul 2 ja enama inimese osalemisel ühest organisatsioonist soodustus -10%; varase registreerumise soodustus -15% 

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240