AvalehtSupervisioon /  Suhtlemine avalikkusega
Suhtlemine avalikkusega

Suhtlemine avalikkusega

Koolitus kestab: 2 päeva

Esinemine meedias o­n oskus, mida peaks valdama iga õppeasutuse juht/esindaja. Iga kord kui o­n vaja võtta avalikkuses sõna tuleb meeles pidada, et esindatakse eelkõige õppeasutust tervikuna ning kooli maine võib sõltuda sellest kui hästi oskab esineda selle õppeasutuse juht. Igaüks meist oskab kuidagi esineda ja igaüks võib seda teha veel paremini. Käesoleval koolitusel käsitlemegi avaliku esinemise olulisemaid nüansse.
Kõigepealt pöörame tähelepanu esinemise ettevalmistamisele - esinemise hirmude ületamine ja sisemise kindlustunde saavutamine o­n eelduseks avaliku esinemise õnnestumisele. Seejärel tuleb selgeks teha, millist infot soovib õppeasutus endast avalikkusele anda ja milliste sõnumite kaudu oleks see kõige efektiivsem. Siinkohal kehtib põhimõte - "kõik mida sa ütled, võib olla kasutatud sinu vastu".

Seega oskus valida õigeid sõnu o­n meediaga suhtlemisel üks olulisemaid, selleks et info, mida tegelikult tahetakse avalikkusele edastada vastaks sõnumitele, mida õppeasutuse esindaja meediale pakub.

Antud koolitusprogramm o­n mõeldud õppeasutuse esindajatele, kes soovivad saada praktilisi oskusi ja kindlust avalikkusega suhtlemisel. Koolitus o­n üles ehitanud aktiivse treeningu põhimõttel, kus lühikesele teemakäsitlusele järgnevad harjutused ja grupitööd, mis põhinevad läbitud teoorial ning mis võimaldavad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, täiendada. Praktilistele ülesannetele järgneb kindla suunitlusega arutelu ja analüüs, kus osalejad saavad vahetada erinevaid kogemusi.


Koolituse eesmärgid:

  • Õpetada praktilisi eelhäälestumise võtteid avalikuks esinemiseks.
  • Pakkuda erinevatele eesmärkidele suunatud sõnumite koostamise tehnikaid.
  • Õpetada tulema toime ootamatute küsimustega, meedia rünnakuga.


TEEMAD:

  • Enesehäälestamine avalikuks esinemiseks. Positiivse eelhäälestuse tehnikad. Esinemishirmu ületamise võtted ja esinemishirmu "kiirabi" praktika. Enesejuhtimine esinemise protsessis.
  • Sõnade ja sõnumite maagia. Sõnad, mida me ütleme ja nende taga peituvad sõnumid, mis inimestele kohale jõuavad - kuidas neid paremini kontrollida ja suunata. Meie sõnumite mõju avalikkusele ja nende tegelik eesmärk. PR-kuldreeglid.
  • Vajalike sõnumite koostamine "õigete sõnade" abil. Kuidas edastada ebameeldivat infot või vastata ebamugavatele küsimustele kaitstes õppeasutuse mainet.Miltoni lingvistiline mudel kui avaliku esineja peamine abivahend ja selle kasutamine. Praktikum.
  • Ootamatud olukorrad ja nendega toimetulek. Kuidas tulla toime kontrolli kaotamisega esinemise üle. Kuidas vastata või vastamata jätta ootamatu (ebameeldiva) küsimuse või avaliku rünnaku puhul. Sisetasakaalu kiire taastamise võtted ning enese käitumise kontrollimine (sh. kehakeele kontroll).


Sihtgrupp: direktorid, õppealajuhatajad

Koolituse hind: 2-päevase koolituse hind ühele osalejale o­n 237 EUR. Hind sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistusi, kohvipause ja lõunasööki.

Hinnale lisandub käibemaks 20%

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240